Figūru zīmēšana

Speciālu rīku figūru zīmēšanai nav. Taču figūras var uzzīmēt, lietojot atlases rīkus.

Lai uzzīmētu taisnstūri,
- izvēlas taisnstūrveida apgabala atlases rīku rectangle.png (Rectangle Select Tool);
- atlasa taisnstūrveida apgabalu;

figuru_zimesana_1.png

- lai noteiktu kontūrlīnijas parametrus, lieto komandu Edit / Stroke Selection;

figuru_zimesana_2.png


- dialoglodziņā Stroke Selection pēc noklusējuma ir atzīmēta iespēja noteikt šādus kontūrlīnijas parametrus (Stroke line): platumu (Line width), līnijas aizpildījumu priekšplāna krāsā (Solid color) vai, lietojot tekstūru (Pattern), līnijas stilu (Line Style);
- Iestatiet līnijas platumu 6 pikseļi un piespiediet pogu figuru_zimesana_4.png!

- lai pabeigtu taisnstūra zīmēšanu, izpilda klikšķi ārpus taisnstūra.

figuru_zimesana_5.png


Lai uzzīmētu elipsi

- izvēlas elipses veida apgabala atlases rīku ellipse.png (Ellipse Select Tool);
- atlasa elipses veida apgabalu riņķa formā;

figuru_zimesana_6.png


- kontūrlīnijas parametru noteikšanai lieto komandu Edit / Stroke Selection;
- dialoglodziņā Stroke Selection atzīmē iespēju Stroke with a paint tool.

figuru_zimesana_3.png


Sarakstā Paint tool izvēlas krāsošanas rīku, piemēram, otu zimesanas_riki_4.png;

- kontūrlīnija tiek veidota, lietojot pēdējos iestatītos otas parametrus. Ja nepieciešams, lodziņa Layers, Channels, Paths, Undo - Brushes, Patterns, Gradients cilnē Brushes nomaina otas lielumu un stilu;
- dialoglodziņā Stroke Selection piespiež pogu figuru_zimesana_4.png;
- lai pabeigtu elipses zīmēšanu, izpilda klikšķi ārpus elipses.

figuru_zimesana_7.png


Lai uzzīmētu daudzstūri,

- izvēlas brīvas formas apgabala atlases rīku free.png (Free Select Tool);
- atlasa brīvas formas apgabalu daudzstūra formā, izpildot klikšķus daudzstūra virsotnēs (atlase tiek pabeigta, ja izpilda klikšķi sākumpunktā);

figuru_zimesana_8.png
figuru_zimesana_11.png
figuru_zimesana_9.png


- lai noteiktu kontūrlīnijas parametrus, lieto komandu Edit / Stroke Selection;
- dialoglodziņā Stroke Selection iestāta līnijas platumu 10 pikseļi un piespiež pogu figuru_zimesana_4.png;
- lai pabeigtu daudzstūra zīmēšanu, atlasa taisnstūrveida apgabala atlases rīku rectangle.png un izpilda klikšķi ārpus daudzstūra.

figuru_zimesana_10.png