Līniju zīmēšana

Lai uzzīmētu taisnu līniju priekšplāna krāsā,

- izvēlas priekšplāna krāsu;
- izvēlas zīmēšanas rīku, piemēram, rīku lodziņā Toolbox zīmuli zimesanas_riki_3.png (Pencil Tool);
- izvēlas rīka stilu un lielumu lodziņā Toolbox pogas liniju_zimesana_6.png (Brush) sarakstā vai lodziņa Layers, Channels, Paths, Undo - Brushes, Patterns, Gradients cilnē Brushes;

liniju_zimesana_2.png


- izpilda klikšķi attēlā vietā, kur jāsākas līnijai. Piespiež, tur piespiestu taustiņu SHIFT un pārvieto peli, nespiežot peles pogas. Ja vienlaikus tur piespiestu taustiņu CTRL tad līnija tiek zīmēta horizontāli, vertikāli vai noteiktā leņķī (leņķis mainās par 15°);

liniju_zimesana_3.png


- izpilda klikšķi, lai pabeigtu līnijas zīmēšanu.

liniju_zimesana_4.png


Svarīgi!
Neaizmirstiet regulāri saglabāt darba rezultātus.

Lai uzzīmētu brīvas formas līniju,

- izvēlas priekšplāna krāsu, ja tas ir nepieciešams;
- izvēlas zīmēšanas rīku, piemēram, rīku lodziņā Toolbox otu zimesanas_riki_4.png (Paintbrush Tool);
- izvēlas stilu un lielumu tāpat kā zīmulim;
- zīmē līniju, turot piespiestu peles kreiso pogu.

liniju_zimesana_5.png
Atsauce:
Informātika vidusskolai. 2. daļa / Kārlis Veiss – Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2009. – 144 lpp.: il. – izmantotā literatūra: 46. – 47. lpp.