Spoguļattēli un attēla pagriešana

Lai izveidotu spoguļattēlus un pagrieztu attēlu, lieto komandas Image / Transform izvēlnes iespējas.

spogulatteli_attela_pagriesana_1.png
spogulatteli_attela_pagriesana_2.png

Tabulā atainotas attēla transformācijas attiecībā pret sākotnējo attēla stāvokli:
Oriģinālais attēls
Horizontālais
spoguļattēls
Vertikālais
spoguļattēls
gimp_1.png
gimp_2.png
gimp_3.png
Pagriezt par 90°
pa labi
Pagriezt par 90°
pa kreisi
Pagriezt par 180°
gimp_4.png
gimp_5.png
gimp_6.png

Atsauce:
Informātika vidusskolai. 2. daļa / Kārlis Veiss – Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2009. – 144 lpp.: il. – izmantotā literatūra: 29. lpp.