Attēla dublēšana

Lai attēlu dublētu,

- lieto komandu Image / Duplicate. Tiek atvērts jauns logs ar attēla kopiju;

attela_dublesana_1.png


attela_dublesana_2.png


- saglabā kopiju un aizver to.

attela_dublesana_3.png

Lai attēlu dublētu citā logā, rīkojas kā parasti:

- lieto komandu Edit / Copy, atrodoties attēla logā;
- izpilda klikšķi logā, kurā attēls tiks dublēts;
- lieto komandu Edit / Paste.

Atsauce:
Informātika vidusskolai. 2. daļa / Kārlis Veiss – Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2009. – 144 lpp.: il. – izmantotā literatūra: 28. – 29. lpp.