Izpildīto darbību atsaukšana

Veicot attēlu apstrādi, ir iespējams kļūdīties. Ja nepieciešams atsaukt izpildītās darbības, rīkojas šādi:

- lai atsauktu pēdējo izpildīto darbību, lieto komandu Edit / Undo vai taustiņu kombināciju CTRL+Z;
- lai atceltu atsaukšanu, lieto komandu Edit / Redo vai taustiņu kombināciju CTRL+Y;
- lai atsauktu vairākas izpildītās darbības, lieto komandu Edit / Undo History vai lodziņā Layers, Channels, Paths, Undo - Brushes, Patterns, Gradients piespiež pogu 1.png.

izpildito_darbibu_atsauksana_1.png
izpildito_darbibu_atsauksana_6.png

Cilnē Undo History lieto kādu no iespējām:

- atlasa nepieciešamo darbību un piespiež pogu izpildito_darbibu_atsauksana_4.png (Undo). Tiek atsaukta atlasītā un visas tai sekojošās darbības;
- piespiež pogu izpildito_darbibu_atsauksana_5.png (Redo), lai atceltu atsaukšanu;

izpildito_darbibu_atsauksana_2.png


- piespiež pogu izpildito_darbibu_atsauksana_7.png (Remove), lai atsauktu visas darbības. Brīdinājuma dialoglodziņa Clear Undo History piespiež pogu izpildito_darbibu_atsauksana_8.png, lai apstiprinātu visu darbību atsaukšanu.

izpildito_darbibu_atsauksana_3.png

Atsauce:
Informātika vidusskolai. 2. daļa / Kārlis Veiss – Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2009. – 144 lpp.: il. – izmantotā literatūra: 28. lpp.