Attēla izmēru maiņa

Attēla izmēru var mainīt divējādi:

- mainot mērogu;
- apgriežot lieko laukumu.

Lai mainītu attēla izmēru, to mērogojot,

- atver attēla datni;
- lieto komandu Image / Scale Image;

attela_izmera_maina_1.png

- dialoglodziņā Scale Image sadaļā Image Size maina attēla platumu (Width) un augstumu (Height) atbilstoši attēlam. Ja lielumu saistība attēlota nepārtrauktas ķēdes veidā jauna_attela_veidosana_6.png, tad tie mainās proporcionāli;

attela_izmera_maina_2.png

- piespiež pogu attela_izmera_maina_3.png;
- saglabā iegūto rezultātu.

attela_izmera_maina_4.png


Lai attēlam mainītu izmēru, to apgriežot,

- atver attēla datni;
- rīku lodziņā Toolbox izvēlas rīku attela_izmera_maina_6.png (Crop);

attela_izmera_maina_5.png

- novieto rīku attēlā; piespiež peles kreiso pogu un atlasa apgabalu, līdz kuram apgriezt attēlu, tad atlaiž peles pogu;

attela_izmera_maina_7.png

- atlasīto apgabalu var koriģēt. Izvēlas nepieciešamo virzienu, piemēram, pa labi (peli pārvieto, nepiespiežot pogas), un veic vilkšanu;

- lai pabeigtu darbību, peles rādītāju novieto kādā no attēla stūriem vai sanu viduspunktiem un izpilda klikšķi;

attela_izmera_maina_8.png

- saglabā iegūto rezultātu.

attela_izmera_maina_9.png

Atsauce:
Informātika vidusskolai. 2. daļa / Kārlis Veiss – Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2009. – 144 lpp.: il. – izmantotā literatūra: 29. – 30. lpp.