Attēla laukuma maiņa

Lai mainītu attēlam paredzēto laukumu, nemainot tajā esošo objektu,

- atver attēla datni;
- lieto komandu Image / Canvas Size;

attela_laukuma_maina_1.png

- dialoglodziņā Set Image Canvas Size sadaļā Canvas Size iestāta laukuma platumu (Width) un augstumu (Height), bet sadaļā Layers sarakstā Resize layers izvēlas iespēju All Layers;

attela_laukuma_maina_2.png

- piespiež pogu attela_laukuma_maina_3.png;

attela_laukuma_maina_4.png

- saglabā iegūto rezultātu un aizver to.

Atsauce:
Informātika vidusskolai. 2. daļa / Kārlis Veiss – Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2009. – 144 lpp.: il. – izmantotā literatūra: 31. lpp.