10. jūnijs - MATEMĀTIKA I
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Attēla daļu atlase

Bieži apstrādā tikai attēla daļu, nevis visu attēlu.

Lai atlasītu attēla daļu, var rīkoties dažādi:

- atlasa taisnstūrveida apgabalu, lietojot rīku rectangle.png (Rectangle Select Tool) vai komandu Tools / Selection Tools / Rectangle Select;
- atlasa elipsesveida apgabalu, lietojot rīku ellipse.png (Ellipse Select Tool) vai komandu Tools / Selection Tools / Ellipse Select;
- atlasa brīvas formas apgabalu, lietojot rīku free.png (Free Select Tool) vai komandu Tools / Selection Tools / Free Select;
- atlasa līdzīgas krāsassaistītu apgabalu, lietojot rīku fuzzy.png (Fuzzy Select Tool) vai komandu Tools / Selection Tools / Fuzzy Select;
- atlasa līdzīgas krāsas vienu vai vairākus nesaistītus apgabalus, lietojot rīku color.png (Select by Color Tool) vai komandu Tools / Selection Tools / By Color Select;
- atlasa brīvas formas apgabalu, ja apgabalam ir izteikta krāsas robeža, lietojot rīku scissors.png (Scissors Select Tool) vai komandu Tools / Selection Tools / Intelligent Scissors;
- atlasa priekšplāna apgabalu, lietojot rīku foreground.png (Foreground Select Tool) vai komandu Tools / Selection Tools / Foreground Select.

attela_dalu_atlase.png