Taisnstūrveida un elipses apgabala atlase

Taisnstūrveida un elipses apgabala atlase tiek veikta līdzīgi.

Piemēram, lai attēlā atlasītu taisnstūrveida apgabalu, rīkojas šādi:

- atver attēla datni;
- lodziņā Toolbox izvēlas rīku rectangle.png (Rectangle Select Tool) vai lieto komandu Tools / Selection Tools / Rectangle Select;
- piespiež peles kreiso pogu un, velkot peli, norāda apgabalu;
- lai atlasi pabeigtu, izpilda klikšķi apgabala iekšpusē; atlasīto apgabalu norāda raustīta mirgojoša līnija;

taisnsturveida_ellipses_atlase_1.png

taisnsturveida_ellipses_atlase_2.png

- atlasītais apgabals labi redzams ātrās maskas režīmā, kuru ieslēdz ar klikšķi loga kreisajā apakšējā stūrī uz pogas taisnsturveida_ellipses_atlase_3.png (Toggle Quick Mask);

taisnsturveida_ellipses_atlase_4.png

- neatlasītais apgabals ir sārtā krāsā. Ātrās maskas režīmu izslēdz, ja izpilda klikšķi uz pogas taisnsturveida_ellipses_atlase_6.png (Toggle Quick Mask).

taisnsturveida_ellipses_atlase_5.png

Lai atlasīto apgabalu dublētu jaunā logā, veic šādas darbības:

- lieto komandu Edit / Copy;
- izveido jaunu attēlu (File / New) ar izmēriem, piemēram, 150x150 pikseļi;

taisnsturveida_ellipses_atlase_7.png

- atrodoties jaunajā attēlā, lieto komandu Edit /Paste;

taisnsturveida_ellipses_atlase_8.png


taisnsturveida_ellipses_atlase_9.png

- saglabā jauno attēlu.