Brīvas formas apgabala atlase

Lai attēlā atlasītu brīvas formas apgabalu, rīkojas šādi:

- palielina attēla mērogu, piemēram, uz 2:1;
- lodziņā Toolbox izvēlas rīku free.png (Free Select Tool) vai komandu Tools / Selection Tools / Free Select;
- piespiež peles kreiso pogu un, velkot peli, norāda apgabalu. Atlase tiek pabeigta, kad savieno sākuma un beigu punktus;

brivas_formas_atlase_1.png

- ieslēdz ātrās maskas režīmu;

brivas_formas_atlase_2.png

- ātrās maskas režīmā atlasīto apgabalu var koriģēt, ja atlase nav bijusi precīza. Lai apgabalu koriģētu, lodziņā Toolbox izvēlas otu brivas_formas_atlase_3.png. Krāsojot ar melnu krāsu, atlasītais apgabals tiek samazināts, bet ar baltu krāsu - palielināts. Rezultātā apgabals tiek atlasīts precīzāk. Izslēdz ātrās maskas režīmu.

brivas_formas_atlase_4.png

Brīvas formas apgabalu var atlasīt, norādot apgabalu ar punktiem.

Lai to izdarītu,

- lodziņā Toolbox izvēlas rīku free.png (Free Select Tool):
- veic atlasi, izpildot klikšķus ar peli. Atlase tiek pabeigta, ja izpilda klikšķi sākumpunktā. Šāds atlases veids ir darbietilpīgāks, bet dod precīzāku rezultātu.

brivas_formas_atlase_5.png


brivas_formas_atlase_6.png

Atsauce:
Informātika vidusskolai. 2. daļa / Kārlis Veiss – Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2009. – 144 lpp.: il. – izmantotā literatūra: 33. – 34. lpp.