Atlases režīmu lietošana

Dažkārt ir nepieciešams atlasīt objektu, kuru veido vairāki neatkarīgi apgabali.

Šādos gadījumos lieto atlases režīmus, kuri doti lodziņā Toolbox atlases rīka parametrā Mode:

atlases_rezimu_lietosana_1.png

- atlases_rezimu_lietosana_2.png - veikt jaunu atlasi;
- atlases_rezimu_lietosana_3.png - atlasīt jaunu apgabalu un pievienot atlasītajam apgabalam;
- atlases_rezimu_lietosana_4.png - atlasīt jaunu apgabalu un noņemt no atlasītā apgabala;
- atlases_rezimu_lietosana_5.png - atlasīt jaunu apgabalu un atstāt apgabalu, kas kopīgs abiem apgabaliem.

Piemēram,

- atver kādu attēla datni;

atlases_rezimu_lietosana_6.png

- palielina mērogu, piemēram, uz 2:1;
- lodziņā Toolbox izvēlas rīku free.png (Free Select Tool) vai komandu Tools / Selection Tools / Free Select;
- norāda krūzes ārējo kontūrlīniju, lietojot atlasi ar punktiem;

atlases_rezimu_lietosana_7.png

- parametru lodziņā izvēlas atlases režīmu atlases_rezimu_lietosana_4.png - atlasīt jaunu apgabalu un noņemt no atlasītā apgabala. Atlasa krūzes osas iekšpusi;

atlases_rezimu_lietosana_8.png

- ieslēdz ātrās maskas režīmu un koriģē atlasīto apgabalu, ja tas ir nepieciešams;

atlases_rezimu_lietosana_9.png

- izslēdz ātrās maskas režīmu;
- izveido jaunu attēlu ar izmēriem, piemēram, 200x200 pikseļi;
- dublē atlasīto krūzi jaunajā logā;

atlases_rezimu_lietosana_10.png

- saglabā jauno attēlu.

Atsauce:
Informātika vidusskolai. 2. daļa / Kārlis Veiss – Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2009. – 144 lpp.: il. – izmantotā literatūra: 34. – 35. lpp.