Attēla daļas pārvietošana

Lai attēla daļu pārvietotu aktīvajā logā, var rīkoties šādi:

- atlasa apgabalu;

attela_dalas_parvietosana_3.png


- piespiež un tur piespiestus taustiņus CTRL+ALT;
- pārvelk atlasīto apgabalu uz nepieciešamo vietu.

attela_dalas_parvietosana.png


attela_dalas_parvietosana_2.png
Atsauce:
Informātika vidusskolai. 2. daļa / Kārlis Veiss – Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2009. – 144 lpp.: il. – izmantotā literatūra: 36. lpp.