Teorija

Attēla iegūšana no starpliktuves

Lai attēlu ievietotu no starpliktuves, vispirms attēls jāievieto starpliktuvē. To var izdarīt, lietojot komandu Copy, piemēram:

- pārlūkprogrammā atlasa attēlu un lieto tā konteksta izvēlnē komandu Copy;

attela_iegusana_no_starpliktuves_1.png

- lieto ekrāna satura kopēšanu jeb ekrānuzņēmuma veidošanu, izmantojot tastatūru.

Lai starpliktuvē iegūtu monitora ekrānuzņēmumu, piespiež tastatūras taustiņu Print Screen.

Lai iegūtu tikai aktīvā loga ekrānuzņēmumu, izpilda tastatūras taustiņu kombināciju Alt + Print Screen.

Lai attēlu ievietotu no starpliktuves, lietotnē GIMP lieto komandu File / Create / From Clipboard.

Atsauce:
Informātika vidusskolai. 2. daļa / Kārlis Veiss – Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2009. – 144 lpp.: il. – izmantotā literatūra: 25. – 26. lpp.
Attēls: Zemgales vidusskolas skolēns Sandis Saforons