Ekrānuzņēmuma veidošana

Lai izveidotu attēlu, izmantojot ekrānuzņēmumu (screen shot),

- lieto komandu File / Create / Screen Shot;
- dialoglodziņa WinSnap izvēlas ekrānuzņēmuma veidu: viena loga vai visa ekrāna; atzīmē radiopogu Grab a single window, ja tā nav atzīmēta, un piespiež pogu ekranuznemuma_veidosana_2.png;

ekranuznemuma_veidosana_1.png

- pārvelk krustiņu no lodziņa Select Window uz logu, kuru vēlas kopēt, un atlaiž peles pogu.

Atveras jauna attēla logs, kurš satur loga ekrānuzņēmumu.
ekranuznemuma_veidosana_3.png
Atsauce:
Informātika vidusskolai. 2. daļa / Kārlis Veiss – Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2009. – 144 lpp.: il. – izmantotā literatūra: 26. lpp.