Skriptu lietošana

Lai izveidotu attēlu, piemēram, logotipu (Logos), izmantojot skriptus (maza programma, kas satur vairākas komandas),

- lieto komandu File / Create / Logos / 3D Outline;
- dialoglodziņa Script-Fu: 3D Outline piespiež pogu skriptu_lietosana_2.png. (Ja nepieciešams, var mainīt arī parametru vērtības, piemēram, veidojamo tekstu (Text), teksta lielumu (Font size)).

skriptu_lietosana.png

Atveras jauns logs, kurš satur izveidoto attēlu.

skriptu_lietosana_3.png

Vēl skriptu lietošanas piemēri:

- File / Create / Logos / Alien Glow;

skriptu_lietosana_5.png

- File / Create / Logos / Frosty.

skriptu_lietosana_4.png

Atsauce:
Informātika vidusskolai. 2. daļa / Kārlis Veiss – Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2009. – 144 lpp.: il. – izmantotā literatūra: 27. lpp.