Gatava attēla iegūšana

Lietotnē GIMP ir vairākas iespējas ātrai gatavu attēlu iegūšanai.

Lai iegūtu jaunu gatavu attēlu,

- lieto komandu File / Create,
- izvēlas kādu no piedāvātajām iespējām.

gatava_attela_iegusana_1.png


gatava_attela_iegusana_2.png

Atsauce:
Informātika vidusskolai. 2. daļa / Kārlis Veiss – Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2009. – 144 lpp.: il. – izmantotā literatūra: 25. lpp.