Attēlu izdrukāšana

Lai izdrukātu attēlu, ieteicams veikt šādas darbības:
- iestāta papīra parametrus;
- apskata attēla priekšskatījumu;
- iestāta drukāšanas parametrus un veic drukāšanu.

Lai iestatītu papīra parametrus,

- lieto komandu File / Page Setup;

attela_izdrukasana_1.png


- dialoglodziņa Page Setup sadaļā Paper sarakstā Size nosaka formātu, sadaļā Orientation - novietojumu un sadaļā Margins - brīvo malu lielumus;
- piespiež pogu skriptu_lietosana_2.png.

attela_izdrukasana_2.png


Lai aplūkotu attēla priekšskatījumu,

- lieto komandu File / Print;

attela_izdrukasana_3.png

- dialoglodziņā Print izvēlas cilni Image Settings;
- cilnes Image Settings sadaļā Size maina attēla platumu (Width) un augstumu (Height);
- cilnē Image Settings sadaļā Position var mainīt attēla atrašanās vietu lapā.

attela_izdrukasana_4.png


Lai attēlu izdrukātu,

- lieto komandu File / Print;
- dialoglodziņā Print izvēlas cilni General;
- cilnes General sadaļā Select Printer izvēlas printeri, lodziņā Number of copies norāda nepieciešamo kopiju skaitu un piespiež pogu attela_izdrukasana_6.png.

attela_izdrukasana_5.png


Atsauce:
Informātika vidusskolai. 2. daļa / Kārlis Veiss – Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2009. – 144 lpp.: il. – izmantotā literatūra: 23. – 25. lpp.