Attēla saglabāšana

Lai saglabātu izveidoto attēlu, veic šādas darbības:

- lieto komandu File / Save;
- dialoglodziņa Save Image tekstlodziņā Name ievada attēla datnes nosaukumu, piemēram, Apsveikums;

attela_saglabasana_1.png

- lai norādītu datnes saglabāšanas vietu, izpilda klikšķi uz krustiņa attela_saglabasana_2.png;
- dialoglodziņā Save Image sadaļā Browse for other folders sarakstā Places un lodziņā Name norāda saglabāšanas vietu;
- piespiež pogu attela_saglabasana_4.png.

attela_saglabasana_3.png

Tiek izveidots jauns attēls ar nosaukumu Apsveikums.xcf, kur xcf ir attēlu redaktora GIMP datņu tips jeb paplašinājums.

attela_saglabasana_5.png

Lai saglabātu attēlu citā formātā:

- lieto komandu File / Save As;
- dialoglodziņa Save Image tekstlodziņā Name ievada attēla datnes nosaukumu;
- sadaļā Browse for other folders norāda saglabāšanas vietu;
- lai norādītu datnes saglabāšanas formātu, izpilda klikšķi uz krustiņa attela_saglabasana_6.png
- sadaļā Select File Type norāda saglabāšanas formātu, piemēram, JPEG image;
- piespiež pogu attela_saglabasana_4.png;

attela_saglabasana_7.png

- dialoglodziņa Save as JPEG izvēlas saglabāšanas kvalitāti (Quality) un piespiež pogu attela_saglabasana_4.png.

attela_saglabasana_8.png


Atsauce:
Informātika vidusskolai. 2. daļa / Kārlis Veiss – Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2009. – 144 lpp.: il. – izmantotā literatūra: 22. – 23. lpp.