Lietojumprogrammas
Lietojumprogrammatūra jeb lietotne (application software) ir programmatūra, kas paredzēta kādu konkrētu datu apstrādes sistēmas lietotājam nepieciešamu specifisku uzdevumu risināšanai un kas satur attiecīgās lietojumprogrammas un lietojumpakotnes.
 
Tā kā operētājsistēmai ir jānodrošina lietojumprogrammu darbināšana, katra lietojumprogramma tiek veidota izmantošanai noteiktā(s) operētājsistēmā(s).
 
Vairākas biroja lietotnes tiek pārdotas pakotnēs. To sastāvā ietilpst teksta apstrādes, izklājlapu, prezentāciju, datu bāzu u. c. lietotnes, piemēram, Microsoft OfficeOpenOffice.org, Word Perfect Office.
  
Microsoft Office biroja programmatūras komplekta piemērs:
 
Word
Excel
PowerPoint
Access
Outlook
Publisher
word_.pngexcel_.pngpower-point_.png-access_.pngoutlook_.pngpublisher_.png
 
OpenOffice.org biroja programmatūras komplekta piemērs:
 
Writer
Calc
Impress
Base
Draw
Math
OOo_Writer_24129.pngOOo_calc_24126.pngOOo_Impress_24128.pngOOo_base_24125.pngOOo_draw_24127.pngOOo_math_24130.png
 
Lietojumprogrammas realizē konkrētu uzdevumu veikšanu:
 
Grupa
Raksturojums
Piemēri
Tekstapstrāde
Lietotnes paredzētas dažādu dokumentu veidošanai. Vēstules, iesniegumus, atskaites, zinātniskos rakstus, grāmatas var uzrakstīt ar datoru. Ievadīto tekstu var izlabot, glīti noformēt un izdrukāt.
WordPad,
Microsoft Word,
OpenOffice.org Writer,  
Lotus WordPro, Word Perfect
Izklājprogrammas
Satur izklājlapās organizētu informāciju: skaitliskus datus un tekstu. Tajās ar formulu palīdzību var veikt dažādus aprēķinus. Datus var attēlot grafiski diagrammu veidā. Izmanto dažāda veida aprēķinu veikšanai, piemēram, grāmatvedības un finanšu aprēķiniem, biznesa plānu pamatojumam un citiem aprēķiniem.
Microsoft Excel, Lotus 1-2-3,
LibreOffice Calc,
OpenOffice.org Calc
Prezentācijas
Izmanto, lai izveidotu slīdu skates vai pārskatus, ko var demonstrēt, izmantojot datoru, izdrukāt, publicēt internetā. Paredzētas reklāmas un uzstāšanās materiālu sagatavošanai un demonstrācijai. Prezentāciju slīdi(slide) var saturēt tekstu, grafiskus elementus vai diagrammas. Šo objektu izveidošanai un noformēšanai prezentēšanas grafikas programmas satur teksta, grafisku elementu un animācijas izveidošanas un formatēšanas rīkus. Izveidotos slīdus var demonstrēt datorā vai uz ekrāna, izmantojot multimediju projektoru.
Microsoft PowerPoint,
Lotus Freelance Graphics, OpenOffice.org Impress
Datu bāzes pārvaldības sistēmas
Paredzētas liela apjoma informācijas organizēšanai. Tajās ar speciālas pārvaldības sistēmas starpniecību var ērti piekļūt vajadzīgajai informācijai, veikt tās atlasi un kārtošanu. Kā datu bāzu piemērus minēsim iedzīvotāju reģistru, kurā ir informācija par katru Latvijas iedzīvotāju, skolu datu bāzes u.tml.
Microsoft Access, OpenOffice.org Base,
DBase,
Paradox,
Oracle
Datorizdevniecība
(galda izdevniecības sistēma)
Tajā, apvienojot tekstu un grafiku, var izveidot materiālus, ko var tiražēt, piemēram, brošūras, reklāmas bukletus, laikrakstus un žurnālus. Šajos dokumentos var ievietot daudz un dažādus objektus: tekstu, diagrammas, tabulas, precīzi norādot katra objekta novietojumu lappusē.
QuarkXPress, Adobe InDesign, Scribus,
Microsoft Publisher
Tīmekļa pārlūkprogrammas
Paredzēta datu bāzu, datņu sarakstu un tīmekļa dokumentu izskatīšanai, lai atrastu lietotājam vajadzīgo informāciju.
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari,
Opera
Tīmekļa lappušu veidošanas rīki
Palīdz ātri un vienkārši izveidot tīmekļa lappuses.
KompoZer,
Microsoft FrontPage,
Microsoft Office SharePoint Designer,
Adobe Dreamweaver
e-pasta pārlūkprogrammas
Palīdz organizēt darbu ar elektronisko pastu.
Microsoft Outlook Express,
Windows Live Mail, 
Mozilla Thunderbird,
The Bat! ,
Eudora Mail,
Evolution
Grafiskās programmas
Paredzētas zīmējumu veidošanai un/vai attēlu apstrādei. Šīs programmas parasti satur standartlīdzekļu kopu, kas ļauj vienkārši uzzīmēt dažādas figūras: līnijas, apļus, taisnstūrus. Iegūtos zīmējumus grafiskajos redaktoros var papildināt ar dažādas formas un izmēra tekstiem. Ar šīm programmām ērti veidot dažādus reklāmu materiālus.
Paint,
CorelDraw,
Adobe PhotoShop,
Adobe Illustrator,
GIMP,
Inkscape,
OpenOffice.org Draw
Personīgās informācijas pārvaldes programmas
Palīdz pārvaldīt un organizēt ziņojumapmaiņu, laika plānošanu, uzdevumus, piezīmes un kontaktpersonas.
Microsoft Outlook,
Lotus Organizer,
Mozilla Sunbird
Biznesa programmas
Biznesa programmas ir paredzētas dažādu aprēķinu un uzskaites veikšanai, kas nepieciešami uzņēmuma vai organizācijas pārvaldīšanai.
Apvārsnis,
Uvis,
Tildes Jumis
Datorizētās projektēšanas sistēmas
Izmanto arhitektūrā, integrālo mikroshēmu ražošanā, tērpu modelēšanā un daudzās citās nozarēs. Šādu programmu darba rezultāts ir projektējamā objekta telpisks modelis, darba rasējumu komplekti utt. Daudzi produkti tiek konstruēti, izmantojot CAD programmas, kas veido specifikācijas un detalizētus rasējumus. CAD ir aparatūras un programmatūras apvienojums, kas inženieriem un arhitektiem palīdz projektēt. Projektēt var visu - sākot no mēbelēm un beidzot ar lidmašīnām. Bez programmatūras CAD sistēmai ir nepieciešams augstas kvalitātes monitors, pele, gaismas zīmulis jeb ciparotājs zīmēšanai un speciāls printeris vai ploteris rezultātu izdrukāšanai. CAD sistēma projektētājam ļauj apskatīt projektu no dažādiem skatu leņķiem un attālumiem.
 FreeCAD,
OpenSCAD,
AutoCad
 
Datorizētā projektēšana (Computer Aided Design - CAD) ir datoru izmantošana tehnisku izstrādņu, t. sk. drukāto shēmu un integrēto shēmu projektēšanai.
  
Datorizdevniecība (desktop publishing) ir datora un specializētas programmatūras izmantošana, lai izveidotu materiālu, ko var tiražēt.
Atsauce:
 
Informātika vidusskolai. / Kārlis Veiss – Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2007. – 264 lpp.: il. – izmantotā literatūra: 15. - 16. lpp.
 
Informācijas tehnoloģijas pamatjēdzieni. 1. modulis. Pasniedzēja grāmata. / Viestura Vēža redakcijā – Rīga: Latvijas Universitāte, 2006. – 123 lpp.: il. – izmantotā literatūra: 44. - 45. lpp.