Personālā datora programmatūra
Lai dators varētu strādāt, tam ir jābūt apgādātam ar programmatūru.
 
Ar datora programmatūru saistās tādi jēdzieni kā programmvadības princips un grafiskā lietotāja saskarne.
 
Datora programmvadības princips izpaužas tādējādi, ka dators veic informācijas apstrādi pēc programmas. Datorprogramma jeb vienkārši programma sastāv no instrukcijām, kas nosaka operāciju secību, kuras izpilda dators datu apstrādes procesā. Programma tiek rakstīta kādā no programmēšanas valodām, piemēram, valodā PASCAL.
 
Katra programma realizē konkrētu algoritmu, kas apraksta risināmo uzdevumu. Algoritms ir mērķtiecīgs darbību izpildes priekšraksts, ar kuru no dotajiem sākumdatiem ar galīgu skaitu elementāru darbību jeb soļu iegūst rezultātu. Ja cilvēks spēj sastādīt darba izpildīšanas algoritmu un uzrakstīt atbilstošu programmu, tad dators spēs veiksmīgi darboties programmas vadībā.
 
Lietotāja saskarne jeb interfeiss ir veids, kādā lietotājs var sadarboties ar datoru. Izšķir divu veidu lietotāja saskarnes:
- rakstzīmju;
- grafiskā.
 
Rakstzīmju lietotāja saskarne

Pirmajos IBM PC lietoja disku operētājsistēmu – DOS, kas izmantoja rakstzīmju orientētu lietotāja saskarni (Character User Interface – CUI). Tajā lietotājs instrukcijas ievadīja teksta veidā, izmantojot tastatūru. Šī saskarne nav lietotājdraudzīga, jo lielāko daļu operāciju lietotājam vajag veikt pašam, iedziļinoties datņu izveidošanas, izvietošanas un dzēšanas fiziskajās operācijās, kā arī iegaumējot programmatūras darbināšanas komandas. Protams, šāds mijiedarbības veids ar datoru bija neērts.
 
ms-dos.png
 
Vēlāk vairākas firmas izstrādāja citas operētājsistēmas, piemēram, firma Apple – operētājsistēmu Macintosh System, firma IBM – operētājsistēmu OS/2, firma Microsoft – operētājsistēmu Windows. Šajās operētājsistēmās jau lietoja grafisko lietotāja saskarni.
 
Grafiskā lietotāja saskarne
 
Tagad datoros parasti lieto grafiskā lietotāja saskarni (Graphical User Interface – GUI), kas ļauj lietotājam izvēlēties komandas, palaist programmas, kā arī apskatīt datņu sarakstus un citus objektus, norādot to piktogrāfiskos attēlus jeb ikonas. Izvēli var izdarīt, izmantojot tastatūru vai peli. Grafiskā lietotāja saskarne piedāvā vidi, kas nodrošina tiešu dialogu ar datoru. Grafisko lietotāja saskarni izmanto, piemēram, operētājsistēma Microsoft Windows.
 
windows_xp.png
 
Ar personālā datora programmatūru saprot datoru programmas, procedūras un ar tām saistīto dokumentāciju un datus, kas nepieciešami datoru sistēmas darbībai.
 
Programmas var iedalīt trīs grupās:
 
- sistēmas programmas, kas vada datoru sistēmas darbību, piemēram, operētājsistēmas;
- lietojumprogrammas jeb lietotnes, ko izmanto, lai ar datora palīdzību izpildītu noteikta veida darbus, piemēram, ievadītu un noformētu tekstu vai pārlūkotu internetu;
- programmu izstrādes rīki, kas paredzēti jaunu programmu izstrādāšanai.