Portālā Uzdevumi.lv skolotājam ir iespēja ne tikai veidot pašam savus digitālos pārbaudes darbus vai mājasdarbus, bet šo saturu kopīgot arī ar citiem kolēģiem, kas reģistrēti Uzdevumi.lv ar lomu “Skolotājs” vai “Privātskolotājs”.
Kā kopīgot sevis veidoto pārbaudes darbu ar kolēģiem
Dalīties ar sevis veidotu pārbaudes darbu iespējams divos veidos: A) kopīgot jau nosūtītu pārbaudes darbu vai B) kopīgot darbu tā izveides brīdī. Turpinājumā plašāk par katru no veidiem.
 
A) Dalīšanās ar jau nosūtītu pārbaudes darbu
  
Lai dalītos ar jau nosūtītu pārbaudes darbu, jāveic šādi soļi:
 • Jāielogojas savā skolotāja Uzdevumi.lv profilā
 • Jāatver sadaļa “Pārbaudes darbi”
 • Jāizvēlas nepieciešamais darbs
 • Lapas apakšējā daļā jāklikšķina uz pogas “Dalīties ar skolotājiem”
 
1.png

B) Dalīšanās ar darbu izveides brīdī
 
Lai dalītos ar pārbaudes darbu tā izveides brīdī vai kopīgotu darbu, kurš atrodas melnraksta stadijā, jāveic šādi soļi:
 • Jāielogojas savā skolotāja Uzdevumi.lv profilā
 • Jāatver sadaļa “Pārbaudes darbi”
 • Jāizvēlas nepieciešamais darbs, kurš atrodas melnraksta stadijā, vai jāsāk veidot jauns darbs
 • Nepieciešamības gadījumā jāpapildina vai jāuzlabo darba saturs un jāturpina darba izveide
 • Solī “Iespējas un pārskats” lapas apakšējā daļā jāklikšķina uz pogas “Dalīties ar skolotājiem” (kopīgot darbu skolotājiem iespējams arī pirms tas ir nosūtīts skolēniem)
 
2.png

Kad skolotājs noklikšķina pogu “Dalīties ar skolotājiem”, sistēma izveido īpašu saiti konkrētā pārbaudes darba kopīgošanai. Lai dalītos ar šo darbu, skolotājam jānokopē saite, klikšķinot uz pogas “Kopēt saiti” un šī saite jānosūta kolēģiem (e-pastā, elektroniskajā žurnālā, WhatsApp vai citur), ar kuriem vēlas kopīgot darba saturu.
 
3.png
 
Skolotājs, kurš atvērs saiti, varēs izveidot attiecīgā pārbaudes darba kopiju. Veidojot darba kopiju, tiks nokopēts tikai darba saturs un iestatījumi, taču netiks pārkopēta informācija par skolēniem. Ja darbā ir iekļauti autora paša veidoti uzdevumi, tie arī tiks pārkopēti, taču skolotājam nebūs iespējas šos uzdevumus rediģēt.
Svarīgi!
Svarīgi! Lai kopīgotu savu pārbaudes darbu ar kolēģiem, skolotājam ir nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.
Nepieciešamības gadījumā izveidoto kopīgošanas saiti ir iespējams mainīt, klikšķinot uz rotējošo bultiņu ikonas pie darba saites. Jāņem vērā, ka, mainot saiti, citi skolotāji, kas izmantos veco saiti, darbam piekļūt vairs nevarēs. Skolotāji, kas izveidojuši darba kopiju pirms saites nomaiņas, varēs turpināt izmantot kopīgoto saturu.
 
4.png
 
Lai mainītu darba saiti, jāveic šādi soļi:
 • Jāielogojas savā skolotāja Uzdevumi.lv profilā
 • Jāatver sadaļa “Pārbaudes darbi”
 • Jāizvēlas nepieciešamais darbs
 • Lapas apakšējā daļā jāklikšķina uz pogas “Dalīties ar skolotājiem”
 • Jāklikšķina uz rotējošo bultiņu ikonas 6a.png
 • Jāapstiprina darbība, klikšķinot uz pogas “Labot saiti”
 
5.png
Kā saņemt cita skolotāja veidotu pārbaudes darbu
Lai saņemtu cita skolotāja veidotu Uzdevumi.lv pārbaudes darbu:
 • Jāiegūst darba kopīgošanas saite no skolotāja, kurš darbu ir sagatavojis
 • Jāielogojas savā skolotāja Uzdevumi.lv profilā
 • Jāiekopē saite pārlūkprogrammas adrešu logā un jāklikšķina “Enter”
 • Tālāk atvērsies lapa ar informāciju par darbu. Lai izveidotu darba kopiju un izmantotu to, jāklikšķina uz pogas “Kopēt pārbaudes darbu”
 
7.png
Svarīgi!
Iespēja saņemt citu autoru veidotu saturu ir pieejama tikai identificētiem skolotājiem.
Kad skolotājs noklikšķina “Kopēt pārbaudes darbu”, tiek izveidota oriģinālā darba kopija ar statusu “Melnraksts” un skolotājs nonāk pārbaudes darba izveides pirmajā solī, kur jau redzami kopētā darba uzdevumi. Tagad skolotājam ir iespējams vai nu pabeigt pārbaudes darba izveidi un nosūtīt to skolēniem vai saglabāt darbu kā sagatavi un izsūtīt to vēlāk. Kopētajam pārbaudes darbam tāpat ir iespējams pievienot citus uzdevumus. Darbs pēc nokopēšanas būs pieejams sadaļā “Pārbaudes darbi”.
 
Ja kopētajā darbā ir iekļauti autora paša veidoti uzdevumi, tad gadījumā, ja autors tajos veiks izmaiņas, uzdevumi atjaunosies arī kopētajos uzdevumos. Autora veidotajos uzdevumos citiem skolotājiem nav iespējams veikt izmaiņas.
Svarīgi!
Svarīgi! Lai saņemtu un izmantotu cita autora veidotus pārbaudes darbus, skolotājam ir nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.