Ar sadaļas "Pārbaudes darbi" palīdzību skolotājs var ietaupīt savu laiku, daļu darba automatizējot. Tādējādi pedagogam atliek vairāk laika radošai un individuālai pieejai mācību procesā.
Izveidojot pārbaudes darbu vienu reizi, skolotājs šo darbu var kopēt un nepieciešamības gadījumā mainīt tā uzstādījumus.
 
Kopējot pārbaudes darbu, skolotājs var:
 • atkārtoti nosūtīt pārbaudes darbu visai klasei vai daļai skolēnu;
 • uzdot precīzi tādu pašu darbu paralēlklasei;
 • ieviest pārbaudes darbā vēlamās izmaiņas un nosūtīt tās, piemēram, daļai skolēnu vai paralēlklasei;
 • pievienot pārbaudes darbam sarežģītākus uzdevumus un nosūtīt darbu skolēniem, kuriem attiecīgajā mācību priekšmetā ir salīdzinoši augstāks spēju līmenis nekā klasei kopumā;
 • pievienot pārbaudes darbam vienkāršākus uzdevumus un nosūtīt darbu skolēniem ar nepietiekamu sasniegumu līmeni;
 • pievienot pārbaudes darbam teorētisko materiālu, atkārtojuma uzdevumus un papildus uzdevumus skolēniem, kas nav piedalījušies stundās.  
  
Lai izveidotu pārbaudes darba kopiju:
 1. No izveidoto pārbaudes darbu saraksta jāizvēlas nepieciešamais darbs.

  izdrukat.png
   
 2. Jāklikšķina uz atkartot.png.

  atkartot.png
   
 3. Tiks izveidota pārbaudes darba kopija, saglabājot konkrētā darba uzdevumus.
Ja nepieciešams, iespējams veikt dažādus labojumus:
 • mainīt visus vai atsevišķus uzdevumus;
 • izdzēst daļu uzdevumu;
 • pievienot papildus uzdevumus;
 • izvēlēties citu skolēnu sarakstu, kam darbu nosūtīt;
 • izvēlēties citu klasi, kam darbu nosūtīt;
 • mainīt darba nosaukumu;
 • mainīt darba izpildes laiku;
 • mainīt citus darba iestatījumus.