Portāla Uzdevumi.lv unikālā īpašība ir uzdevumu variantu ģenerēšana. Katram uzdevumam ir vairāki varianti, līdz ar to atbildes nav iespējams norakstīt no klasesbiedra.
 
Kā piemēru apskatīsim matemātikas uzdevumu: 8. klase, Kvadrātvienādojumi, Pilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana.
 
sample_scr.png
Katram skolēnam parādās nejaušs variants. Tādā veidā katrs no viņiem risina atšķirīgu uzdevuma variantu.

Ja skolēns vēlēsies risināt uzdevumu vēlreiz, tad viņam parādīsies jau cits variants. Tādā veidā tiek īstenots "bezgalīga" treniņa princips un mācīšanās no paša kļūdām.
Mācīšanās no paša kļūdām
Ja uz uzdevumu atbildēts aplami, sistēma dod padomu teorijas un konkrētā uzdevuma risinājuma soļu veidā. Risinājuma soļi secīgi paskaidro uzdevuma atrisinājuma gaitu.
 
Uzdevums A
Uzdevums B
2var.png
1var.png
 
Skolas uzdevumu un risinājuma soļu ģeneratora darbības princips
Sistēmas pamatā ir uzdevumu ģenerators GenExis - datorizēta uzdevumu ģenerēšanas un vērtēšanas sistēma.
  • Tas ir e-apmācības rīks, kas ļauj radīt neierobežotu skaitu dažādu uzdevumu, izmantojot vienu pamatuzdevumu.
  • Tas efektīvi izmanto ‘mācīšanās caur darīšanu’ principu apmācības procesā, nodrošinot pa soļiem izskaidrotu risinājumu katrai uzdevuma variācijai.
genexis.png
Kādi uzdevumi ir portālā?
Portālā atrodami dažādu tipu un izpildes veida uzdevumi daudzos dažādos mācību priekšmetos. Zemāk uzskaitīti portālam raksturīgākie uzdevumu veidi.
 
1) Īso atbilžu uzdevumi
2) Atbilžu izvēles uzdevumi
3) Tukšo vietu aizpildīšanas uzdevumi
  • nav doti atbilžu varianti;
  • atbilžu varianti doti pēc katra teikuma;
  • atbilžu varianti doti teksta sākumā vai beigās;
  • krustvārdu mīklas.
4) Vērtējuma izvēles uzdevumi. Uzdevumi, kuros nosaka, vai apgalvojums ir pareizs vai nepareizs (jā/nē,  +/-).
5) Vērtējuma izvēles uzdevumi ar atbildes pamatojumu.
6) Kļūdu labošanas uzdevumi (piemēram, izvērtē apgalvojuma pareizību, nepareizā apgalvojumā veic vienu pārveidojumu).
7) Savietošanas uzdevumi
  • jāsavieto teikuma sākums un beigas;
  • savieto terminu un tā skaidrojumu.
8) Sarindošanas uzdevumi. Piemēram: Sarindo pareizā secībā Latvijas lielākos eksporta partnerus (sākot ar lielāko apgrozījumu): Krievija, Vācija, Lielbritānija, Somija!
9) Strukturēti uzdevumi
10) Nestrukturēti uzdevumi (atvērti uzdevumi)
11) Strukturētās esejas (atbildes uz jautājumiem, 3 - 4 teikumi)
12) Nestrukturētās esejas