Portālā Uzdevumi.lv ESF projekta  “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde Uzdevumi.lv modernizācijai” (vienošanās Nr. 8.3.1.2/19/A/005) ietvaros izstrādāts īpašs atbildes tips "Ievelkamā atbilde" (angliski - drag & drop).
Projekta “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde Uzdevumi.lv modernizācijai” (Nr.8.3.1.2/19/A/005) īstenotājs ir SIA “Uzdevumi.lv” un tas tiks īstenots ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu. Projekta mērķi ir izstrādāt elektroniskajā vidē izmantojamus inovatīvas, interaktīvas 202 digitālo mācību un metodisko līdzekļu (DMML) kopas, kurās iekļauti vairāki valsts pamatizglītības standartā noteiktie mācību mērķi un sasniedzamie rezultāti ar atbilstošu saturu un atbilstību mērķa grupai (1.-9. klase)
Struktūra uzdevumiem ar atbildes tipu “Ievelkamā atbilde”
  • Uzdevuma nosacījumi ①
  • Atbildes lauks ②
  • Atbilžu variantu logs ar atbilžu variantiem ③
  • Atbildes iesniegšanas poga ④
 
dd1.png
 
Portāla mobilajā versijā lietotāju ērtībai atbilžu varianti ir pieejami, noklikšķinot uz bultiņas lapas apakšējā daļā. Atbilžu varianti atveras automātiski, ja lietotājs ieklikšķina atbildes lauciņā.
 
dd2.png
 
Kā ievietot elementu atbildes laukā?
Datora versija
Portāla datora versijā ir 2 veidi, kā ievietot “Ievelkamās atbildes” atbilžu laukā.
 
1. variants - atbildes “ievilkšana”

Lai ievietotu izvēlēto atbildi atbilžu laukā, lietotājam ar peli jānoklikšķina uz izvēlētās atbildes elementa un, turot peles pogu, jāievelk elements atbilžu laukā, beigās atlaižos peles pogu.

dd3.png
 
Ar šādu pašu kustību atbildi vajadzības gadījumā var arī izņemt no atbildes lauka un ievietot tajā citu atbildi.
 
2. variants - atbildes lauka iezīmēšana un atbildes izvēle ar pieskārienu
 
Tāpat atbildi atbilžu laukā iespējams ievietot šādi:
  1. Ar peli jāieklikšķina atbildes laukā, lai tas iekrāsojas sarkanīgā krāsā
  2. Jānoklikšķina uz izvēlētā atbildes varianta
  3. Atbilde automātiski ievietosies atbilžu laukā
dd4.png
Ar šādu pašu kustību atbildi vajadzības gadījumā var arī izņemt no atbildes lauka un ievietot tajā citu atbildi.
 
Mobilā versija
Lai portāla mobilajā versijā ievietotu izvēlēto atbildi atbilžu laukā:
  1. Lietotājam ar pirkstu jāpieskaras atbildes laukam, lai tas iekrāsojas sarkanīgā krāsā
  2. Pēc tam jāpieskaras izvēlētajam atbildes variantam
  3. Atbilde automātiski ievietosies atbilžu laukā
dd5.png
 
Ar šādu pašu kustību atbildi vajadzības gadījumā var arī izņemt no atbildes lauka un ievietot tajā citu atbildi.

Ja elementu uzdevumā var izmantot tikai vienu reizi, pēc atbildes izvēles atbilžu variantu logā izvēlētā elementa vieta paliek tukša. Tā ir iekrāsota pelēkā krāsā.
 
dd6.png
 
Ja elementu var izmantot vairākas reizes, tas pēc atbildes iesniegšanas joprojām paliek atbilžu logā un to var izmantot atkārtoti.
 
dd7.png