Uzdevumi.lv sadaļā "Virtuālā skola" ir vairāki veidi, kā tiek novērtēti sasniegumi. To aprēķināšana notiek automātiski, tā palīdzot skolotājam un skolēnam mācībās un darbā.
Uzdevumi.lv lietotie vērtēšanas veidi
 1. Punkti — punktu skaits, ko skolēns ieguvis par izpildīto uzdevumu vai testu sadaļā "Virtuālā skola".
 2. Ieskaitīts/neieskaitīts (ķeksīši) — ieskaitīts/neieskaitīts par teoriju vai uzdevumu.
 3. Progress — apakštēmas, tēmas vai priekšmeta apgūšanas pakāpe no nulles līdz simts procentiem.
 4. Atzīme — atzīme desmit baļļu skalā par pildītajiem uzdevumiem.
 5. Laiks — uzdevumu pildīšanai patērētais laiks.
1. Punkti
Par katru uzdevumu var iegūt noteiktu punktu skaitu. Ir divi punktu veidi:
 • Profila punkti profile-point.svg - punkti, kas iegūti par visiem portālā risinātajiem uzdevumiem un testiem. Profila punktus var apskatīt savā profilā.
   
 • TOP punkti top-point.svg - punkti, kas iegūti par savas klases uzdevumiem un testiem. Top punktus var apskatīt sākumlapā (pie profila bildes), savā profilā, kā arī sadaļā "Top".
Piemērs:
Ja septītās klases skolēns risina uzdevumus no 6., 7. un 8. klases priekšmetiem, tad TOPā nonāks punkti tikai par 7. klases priekšmetiem.
Ja skolēns savā profilā nomaina klasi vai arī skolotājs nomaina skolēna klasi, tad TOP punktu skaits var mainīties.
Piemērs:
7. klases skolēns risināja 6., 7. un 8. klases uzdevumus. Profila punkti ir visi punkti, ko viņš ieguva, risinot uzdevumus, bet Top punkti ir tie, ko viņš ieguva par atrisinātajiem 7. klases uzdevumiem.
 
Vasarā 7. klases skolēns pārgāja uz 8. klasi un nomainīja informāciju par klasi savā Uzdevumi.lv profilā. Tagad viņš ir 8. klases skolēns. Pēc klases maiņas tiek saglabāti visi viņa profila punkti, taču mainās Top punkti, kas tagad ir tie, kas iegūti par atrisinātajiem 8. klases uzdevumiem.
Svarīgi!
Izturieties atbildīgi pret profila rediģēšanu! Ja lietotājs (skolēns vai skolotājs) izdzēsīs savu Uzdevumi.lv profilu, tad tiks izdzēsti arī viņa nopelnītie punkti, sasniegumi un atzīmes. Protams, var piereģistrēties atkal, taču tad vajadzēs atkal uzkrāt punktus no jauna, sākot no nulles. Lietotāja profila izdzēšana no Uzdevumi.lv sistēmas ietekmēs arī skolu Topu - izdzēstā lietotāja punkti pazudīs no viņa skolas kopējiem punktiem Topā.
 • Pretī katram uzdevumam redzams maksimāli iegūstamais punktu skaits. Ja uzdevums ir pildīts, tad blakus uzdevumam redzams arī, cik punktu par to ir iegūts.

  Screenshot_4.png
 • Ja ar pirmo reizi nav izdevies sasniegt maksimālo punktu skaitu par uzdevumu, tad var risināt vēlreiz, līdz izdodas sasniegt maksimumu.
Piemērs:
Skolēns risina uzdevumu un iegūst 4 no maksimums 6 punktiem. Sistēma parāda:
 • Iegūto punktu skaitu par uzdevumu ①
 • Iegūto profila/TOP punktu skaitu ②
 • Profila/TOP punktu skaitu, ko vēl iespējams iegūt ③ 
punkti2-w801.png
 
Mēģinot vēlreiz un atrisinot to pašu uzdevumu pareizi, sistēma parāda:
 • Atkārtotā mēģinājumā iegūto punktu skaitu par uzdevumu ④
 • Papildus nopelnīto profila/Top punktu skaitu (papildus iegūti 2 punkti, jo 4 tika nopelnīti jau pirmajā mēģinājumā) ⑤
 • Paziņojumu, ka iegūts maksimālais profila/Top punktu skaits par šo uzdevumu ⑥ 
punkti3-w777.png
 
 • Maksimālo punktu skaitu par uzdevumu var iegūt tikai vienu reizi. Atrisinot vienu uzdevumu vairākas reizes, punkti neuzkrājas un sistēma parāda:

  max-w715.png
   
2. Ieskaitīts/neieskaitīts
Ieskaitīts — ja ir iegūti 50% vai vairāk no uzdevuma maksimālā punktu skaita. Tiek ņemts vērā labākais mēģinājums. Ieskaitītas tiek arī izlasītās teorijas.
 
ieskaitits1.png
 
ieskaitits2.png
 
Neieskaitīts — ja iegūti mazāk nekā 50% no uzdevuma maksimālā punktu skaita.
 
neieskaitits1.png
 
 
Nav risināts — ja uzdevums nav risināts, tam pretī redzams tikai maksimāli iegūstamais punktu skaits.
 
nav-pildits.png
 
3. Progress
Indikators, kas atrodas pa labi no tēmas nosaukuma un ap priekšmeta ikonu, apzīmē konkrētā priekšmeta vai tēmas apguves progresu. Ja indikators ir zaļā krāsā ar atzīmi "10", tas nozīmē, ka konkrētais priekšmets vai tēma ir apgūta izcili.
 
progress1.png
 
progress2q.png
 
4. Atzīme
Kad skolēns atver sadaļu "Virtuālā skola", viņš redz ne tikai iegūtos punktus un progresu, bet atsevišķos gadījumos arī atzīmi. Atzīmi var iegūt par priekšmetu, tēmu vai apakštēmu. Atzīme parādās tajā gadījumā, ja skolēns ir atrisinājis pietiekamu daudzumu uzdevumu. Atrisināto uzdevumu skaitam jābūt pietiekami lielam, lai sistēma varētu "izdarīt secinājumu" un aprēķināt atzīmi.
 
progress3q.png
 
 
progress4.png
 
Aprēķinot atzīmi, kas parādās skolēnam sadaļā "Virtuālā skola", vērā tiek ņemti tikai tie uzdevumi, kurus skolēns ir risinājis vismaz vienu reizi. Uzdevumi, kurus skolēns nav mēģinājis risināt, atzīmes aprēķināšanā netiek ņemti vērā.
 
Kā tiek aprēķināta rekomendējamā atzīme portālā Uzdevumi.lv?
  
Atzīme
Procenti*
Apakštēmas apguves līmeņi
10
99 - 100
augsts
9
85 - 99
augsts
8
77 - 85
optimāls
7
70 - 77
optimāls
6
58 - 70
optimāls
5
50 - 58
pietiekams
4
35 - 50
pietiekams
3
24 - 35
nepietiekams
2
10 - 24
nepietiekams
1
1 - 10
nepietiekams
0
0 - 1
nv (nav vērtējuma)
*izpildīto uzdevumu un testu procenti
Kas ir redzams lietotāja publiskajā profilā?
skolena-profils2.png
 
Lietotāja publiskajā profilā var redzēt:
 • Nopelnītos TOP punktus (punkti par izpildītajiem savas klases uzdevumiem) ①
 • Punktus par visiem uzdevumiem, kas iegūti Uzdevumi.lv "Virtuālajā skolā" ②
 • Vietu klasesbiedru topā ③
 • Atzīmes, kas ir vismaz "4", un progresu, sākot no 25% ④