Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Digitālais atlants
2. Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis, tā nozīme Latvijas vēsturē, Latvijas valsts simboli.
3. Strūves ģeodēziskais loks (UNESCO LNK) Strūves ģeodēziskais loks un tā vēsture.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ģeogrāfiskais stāvoklis 1. izziņas līmenis zema 1 p. Latvijas nozīme Eiropā.
2. Latvijas platība, robežas 1. izziņas līmenis zema 1 p. Valsts platība, robežas garums, robežvalstis.
3. Latvijas valsts simboli 1. izziņas līmenis zema 1 p. Latvijas valsts simboli un to izcelsme
4. Strūves loks (UNESCO LNK) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolens nosaka valstis, kurās tika veikti mērijumi, veidojot Strūves ģeodēzisko loku.
5. Mērījumu laikaposms (UNESCO LNK) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka kurā laika posmā notika mērījumi attiecīga teritorijā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ģeogrāfiskais stāvoklis 00:00:00 vidēja 3 p. Pārbaudes tests