STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Teorija

Uzdevumi

1. Ģeogrāfiskais stāvoklis

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Latvijas platība, robežas

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Latvijas valsts simboli

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Strūves loks (UNESCO LNK)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Mērījumu laikaposms (UNESCO LNK)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Ģeogrāfiskais stāvoklis

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Materiāli skolotājiem