Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ziemeļamerikas upes un ezeri Ziemeļamerikas upes un ezeri
2. Ziemeļamerikas dabas zonas Arktiskie tuksneši, tundra un mežatundra

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ziemeļamerikas upes un ezeri 1. izziņas līmenis zema 1 p. Ziemeļamerikas lielākās upes
2. Ziemeļamerikas upes un ezeri 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ziemeļamerikas upes
3. Ziemeļamerikas upes un ezeri 1. izziņas līmenis zema 1 p. Ziemeļamerikas upes un ezeri
4. Ziemeļamerikas upes un ezeri 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lielāko Ziemeļamerikas upju baseini
5. Ziemeļamerikas upes un ezeri 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Ziemeļamerikas ezeru kontūras
6. Ziemeļamerikas upes un ezeri 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ziemeļamerikas upes
7. Ziemeļamerikas upes un ezeri 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ziemeļamerika upes, ūdenskritumi un ezeri
8. Ziemeļamerikas ezeri 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lielie ezeri un to raksturīgās iezīmes
9. Ziemeļamerikas dabas zonas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dabas zonas, arktiskie tuksneši un tundra
10. Ziemeļamerikas dabas zonas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Tundras zonas flora un fauna
11. Ziemeļamerikas dabas zonas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Arktiskā dabas zona
12. Ziemeļamerikas dabas zonas 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Dabas zonas, arktiskie tuksneši, tundra, mežatundra, segledāji, aisbergi, daudzgadīgais sasalums, inuiti.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ziemeļamerikas upes un ezeri 00:00:00 vidēja 3 p. Īsa vispārīga zināšanu pārbaude par Ziemeļamerikas upēm un ezeriem
2. Ziemeļamerikas dabas zonas 00:00:00 vidēja 3 p. Zināšanu pārbaude par dabas zonām, arktiskajiem tuksnešiem, tundru, mežatundru, segledājiem, aisbergiem, veģetāciju, daudzgadīgo sasalumu un inuitiem.