Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Stepe 1 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
2. Stepe 2 2. izziņas līmenis zema 1 p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
3. Stepe 3 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
4. Stepe 4 1. izziņas līmenis zema 1 p. Apraksta klimata atšķirības stepē dažādos kontinentos.
5. Stepe 5 2. izziņas līmenis zema 1 p. Apraksta klimata atšķirības stepē dažādos kontinentos.
6. Stepe 6 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
7. Stepe 7 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
8. Stepe 8 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
9. Stepe 11 1. izziņas līmenis zema 1 p. Apraksta klimata atšķirības stepē dažādos kontinentos.
10. Stepe 15 2. izziņas līmenis zema 2 p. Skaidro dabas apstākļu nozīmi cilvēka saimnieciskajā darbībā stepē.
11. Stepe 16 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro dabas apstākļu nozīmi cilvēka saimnieciskajā darbībā stepē.
12. Stepe 17 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro dabas apstākļu nozīmi cilvēka saimnieciskajā darbībā stepē.
13. Stepe 19 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina stepē sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
14. Stepe 21 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina stepē sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos
15. Stepe 23 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina stepē sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos
16. Stepe 25 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina stepē sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos
17. Savanna 1 2. izziņas līmenis zema 1 p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
18. Savanna 2 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
19. Savanna 5 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina savannā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
20. Savanna 6 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina savannā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
21. Savanna 8 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zina savannā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
22. Savanna 9 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina savannā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
23. Savanna 10 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina savannā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
24. Savanna 11 2. izziņas līmenis zema 1 p. Zina savannā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
25. Savanna 14 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro dabas apstākļu nozīmi cilvēka dzīvē un saimnieciskajā darbībā savannā.
26. Savanna 16 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro dabas apstākļu nozīmi cilvēka dzīvē un saimnieciskajā darbībā savannā.
27. Savanna 17 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro dabas apstākļu nozīmi cilvēka dzīvē un saimnieciskajā darbībā savannā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Stepe 9 Citi vidēja 2 p. Apraksta klimata atšķirības stepē dažādos kontinentos.
2. Stepe 10 Citi vidēja 2 p. Apraksta klimata atšķirības stepē dažādos kontinentos.
3. Stepe 12 Citi vidēja 1 p. Apraksta klimata atšķirības stepē dažādos kontinentos.
4. Stepe 13 Citi vidēja 2 p. Zina pazīmes, kuras raksturo biomas.
5. Stepe 14 Citi vidēja 1 p. Zina pazīmes, kuras raksturo biomas.
6. Stepe 18 Citi vidēja 1 p. Zina stepē sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
7. Stepe 20 Citi augsta 2 p. Apraksta klimata atšķirības stepē dažādos kontinentos.
8. Stepe 22 Citi vidēja 2 p. Zina stepē sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos
9. Stepe 24 Citi vidēja 2 p. Zina stepē sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos
10. Savanna 3 Citi vidēja 1 p. Raksturo un salīdzina dabas apstākļus savannā dažādos kontinentos.
11. Savanna 4 Citi vidēja 1 p. Zina savannā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
12. Savanna 7 Citi vidēja 2 p. Zina savannā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
13. Savanna 12 Citi vidēja 2 p. Skaidro dabas apstākļu nozīmi cilvēka dzīvē un saimnieciskajā darbībā savannā.
14. Savanna 13 Citi vidēja 2 p. Skaidro dabas apstākļu nozīmi cilvēka dzīvē un saimnieciskajā darbībā savannā.
15. Savanna 15 Citi augsta 2 p. Skaidro dabas apstākļu nozīmi cilvēka dzīvē un saimnieciskajā darbībā savannā.
16. Savanna 18 Citi vidēja 1 p. Skaidro dabas apstākļu nozīmi cilvēka dzīvē un saimnieciskajā darbībā savannā.