Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Stepe 1 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
2. Stepe 2 2. izziņas līmenis zema 1p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
3. Stepe 3 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
4. Stepe 4 1. izziņas līmenis zema 1p. Apraksta klimata atšķirības stepē dažādos kontinentos.
5. Stepe 5 2. izziņas līmenis zema 1p. Apraksta klimata atšķirības stepē dažādos kontinentos.
6. Stepe 6 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
7. Stepe 7 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
8. Stepe 8 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
9. Stepe 11 1. izziņas līmenis zema 1p. Apraksta klimata atšķirības stepē dažādos kontinentos.
10. Stepe 15 2. izziņas līmenis zema 2p. Skaidro dabas apstākļu nozīmi cilvēka saimnieciskajā darbībā stepē.
11. Stepe 16 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro dabas apstākļu nozīmi cilvēka saimnieciskajā darbībā stepē.
12. Stepe 17 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro dabas apstākļu nozīmi cilvēka saimnieciskajā darbībā stepē.
13. Stepe 19 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina stepē sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
14. Stepe 21 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina stepē sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos
15. Stepe 23 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina stepē sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos
16. Stepe 25 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina stepē sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos
17. Savanna 1 2. izziņas līmenis zema 1p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
18. Savanna 2 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
19. Savanna 5 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina savannā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
20. Savanna 6 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina savannā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
21. Savanna 8 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Zina savannā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
22. Savanna 9 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina savannā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
23. Savanna 10 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina savannā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
24. Savanna 11 2. izziņas līmenis zema 1p. Zina savannā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
25. Savanna 14 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro dabas apstākļu nozīmi cilvēka dzīvē un saimnieciskajā darbībā savannā.
26. Savanna 16 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro dabas apstākļu nozīmi cilvēka dzīvē un saimnieciskajā darbībā savannā.
27. Savanna 17 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro dabas apstākļu nozīmi cilvēka dzīvē un saimnieciskajā darbībā savannā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Stepe 9 Citi vidēja 2p. Apraksta klimata atšķirības stepē dažādos kontinentos.
2. Stepe 10 Citi vidēja 2p. Apraksta klimata atšķirības stepē dažādos kontinentos.
3. Stepe 12 Citi vidēja 1p. Apraksta klimata atšķirības stepē dažādos kontinentos.
4. Stepe 13 Citi vidēja 2p. Zina pazīmes, kuras raksturo biomas.
5. Stepe 14 Citi vidēja 1p. Zina pazīmes, kuras raksturo biomas.
6. Stepe 18 Citi vidēja 1p. Zina stepē sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
7. Stepe 20 Citi augsta 2p. Apraksta klimata atšķirības stepē dažādos kontinentos.
8. Stepe 22 Citi vidēja 2p. Zina stepē sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos
9. Stepe 24 Citi vidēja 2p. Zina stepē sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos
10. Savanna 3 Citi vidēja 1p. Raksturo un salīdzina dabas apstākļus savannā dažādos kontinentos.
11. Savanna 4 Citi vidēja 1p. Zina savannā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
12. Savanna 7 Citi vidēja 2p. Zina savannā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
13. Savanna 12 Citi vidēja 2p. Skaidro dabas apstākļu nozīmi cilvēka dzīvē un saimnieciskajā darbībā savannā.
14. Savanna 13 Citi vidēja 2p. Skaidro dabas apstākļu nozīmi cilvēka dzīvē un saimnieciskajā darbībā savannā.
15. Savanna 15 Citi augsta 2p. Skaidro dabas apstākļu nozīmi cilvēka dzīvē un saimnieciskajā darbībā savannā.
16. Savanna 18 Citi vidēja 1p. Skaidro dabas apstākļu nozīmi cilvēka dzīvē un saimnieciskajā darbībā savannā.