Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tundra 1 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
2. Tundra 2 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
3. Tundra 3 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
4. Tundra 4 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
5. Tundra 5 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
6. Tundra 6 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
7. Tundra 7 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
8. Tundra 8 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
9. Tundra 9 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
10. Tundra 10 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
11. Tundra 11 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
12. Tundra 13 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
13. Tundra 14 1. izziņas līmenis zema 2p. Skaidro klimata un augāja izmaiņas tundrā ziemeļu un dienvidu virzienā.
14. Tundra 15 1. izziņas līmenis zema 2p. Skaidro klimata un augāja izmaiņas tundrā ziemeļu un dienvidu virzienā.
15. Tundra 16 2. izziņas līmenis vidēja 1,5p. Skaidro klimata un augāja izmaiņas tundrā ziemeļu un dienvidu virzienā.
16. Tundra 20 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro klimata un augāja izmaiņas tundrā ziemeļu un dienvidu virzienā.
17. Tundra 21 2. izziņas līmenis zema 1p. Skaidro klimata un augāja izmaiņas tundrā ziemeļu un dienvidu virzienā.
18. Tundra 22 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro klimata un augāja izmaiņas tundrā ziemeļu un dienvidu virzienā.
19. Tundra 23 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro klimata un augāja izmaiņas tundrā ziemeļu un dienvidu virzienā.
20. Tundra 25 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro klimata un augāja izmaiņas tundrā ziemeļu un dienvidu virzienā.
21. Tundra 26 1. izziņas līmenis zema 1p. Skaidro klimata un augāja izmaiņas tundrā ziemeļu un dienvidu virzienā.
22. Tundra 27 1. izziņas līmenis zema 1p. Apraksta cilvēku dzīves apstākļus un saimniecisko darbību tundrā.
23. Tundra 28 1. izziņas līmenis zema 1p. Apraksta cilvēku dzīves apstākļus un saimniecisko darbību tundrā.
24. Tundra 29 1. izziņas līmenis zema 1p. Apraksta cilvēku dzīves apstākļus un saimniecisko darbību tundrā.
25. Tundra 32 1. izziņas līmenis zema 1p. Apraksta cilvēku dzīves apstākļus un saimniecisko darbību tundrā.
26. Tundra 36 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Apraksta cilvēku dzīves apstākļus un saimniecisko darbību tundrā.
27. Tundra 37 1. izziņas līmenis zema 1p. Apraksta cilvēku dzīves apstākļus un saimniecisko darbību tundrā.
28. Tundra 38 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Apraksta cilvēku dzīves apstākļus un saimniecisko darbību tundrā.
29. Tundra 39 1. izziņas līmenis zema 1p. Apraksta cilvēku dzīves apstākļus un saimniecisko darbību tundrā.
30. Tundra 41 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Apraksta cilvēku dzīves apstākļus un saimniecisko darbību tundrā.
31. Tundra 42 2. izziņas līmenis zema 1p. Apraksta cilvēku dzīves apstākļus un saimniecisko darbību tundrā.
32. Tundra 44 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Apraksta cilvēku dzīves apstākļus un saimniecisko darbību tundrā.
33. Tundra 45 1. izziņas līmenis zema 1p. Apraksta cilvēku dzīves apstākļus un saimniecisko darbību tundrā.
34. Tundra 47 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina tundrā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
35. Tundra 48 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina tundrā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
36. Tundra 49 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina tundrā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
37. Tundra 52 1. izziņas līmenis zema 1p. Skaidro klimata un augāja izmaiņas tundrā ziemeļu un dienvidu virzienā.
38. Tundra 54 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina biomām raksturīgos klimatiskos apstākļus.
39. Tundra 55 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Zina tundrā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
40. Tundra 56 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Zina tundrā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
41. Tundra 59 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Zina tundrā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
42. Tundra 62 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina tundrā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
43. Tundra 66 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina tundrā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
44. Tundra 67 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina tundrā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
45. Tundra 68 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina tundrā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
46. Tundra 69 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina tundrā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tundra 12 Citi augsta 1p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
2. Tundra 17 Citi vidēja 2p. Skaidro klimata un augāja izmaiņas tundrā ziemeļu un dienvidu virzienā.
3. Tundra 18 Citi vidēja 2p. Skaidro klimata un augāja izmaiņas tundrā ziemeļu un dienvidu virzienā.
4. Tundra 19 Citi vidēja 1p. Skaidro klimata un augāja izmaiņas tundrā ziemeļu un dienvidu virzienā.
5. Tundra 24 Citi augsta 2p. Skaidro klimata un augāja izmaiņas tundrā ziemeļu un dienvidu virzienā.
6. Tundra 30 Citi vidēja 2p. Apraksta cilvēku dzīves apstākļus un saimniecisko darbību tundrā.
7. Tundra 31 Citi augsta 2p. Apraksta cilvēku dzīves apstākļus un saimniecisko darbību tundrā.
8. Tundra 33 Citi vidēja 2p. Apraksta cilvēku dzīves apstākļus un saimniecisko darbību tundrā.
9. Tundra 34 Citi vidēja 1p. Apraksta cilvēku dzīves apstākļus un saimniecisko darbību tundrā.
10. Tundra 40 Citi vidēja 1p. Apraksta cilvēku dzīves apstākļus un saimniecisko darbību tundrā.
11. Tundra 43 Citi vidēja 1p. Apraksta cilvēku dzīves apstākļus un saimniecisko darbību tundrā.
12. Tundra 46 Citi zema 1p. Zina tundrā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
13. Tundra 50 Citi augsta 2p. Zina tundrā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
14. Tundra 51 Citi vidēja 1p. Zina tundrā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
15. Tundra 53 Citi augsta 2p. Skaidro klimata un augāja izmaiņas tundrā ziemeļu un dienvidu virzienā.
16. Tundra 57 Citi augsta 2p. Zina tundrā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
17. Tundra 58 Citi vidēja 3p. Zina tundrā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
18. Tundra 60 Citi vidēja 2p. Zina tundrā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
19. Tundra 61 Citi vidēja 2p. Apraksta cilvēku dzīves apstākļus un saimniecisko darbību tundrā.
20. Tundra 63 Citi vidēja 2p. Zina tundrā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
21. Tundra 64 Citi vidēja 2p. Zina tundrā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
22. Tundra 65 Citi vidēja 2p. Zina tundrā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.