Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taiga 1 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
2. Taiga 2 2. izziņas līmenis zema 1p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
3. Taiga 3 2. izziņas līmenis zema 1p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
4. Taiga 4 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina taigā raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
5. Taiga 5 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina taigā raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
6. Taiga 8 2. izziņas līmenis zema 1p. Zina taigā raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
7. Taiga 9 2. izziņas līmenis zema 1p. Zina taigā raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
8. Taiga 10 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina taigā raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
9. Taiga 12 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu
10. Taiga 13 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Apraksta cilvēku dzīvi un saimniecisko darbību taigā.
11. Taiga 14 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Apraksta cilvēku dzīvi un saimniecisko darbību taigā.
12. Taiga 17 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
13. Taiga 18 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
14. Taiga 22 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina taigā raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
15. Taiga 23 2. izziņas līmenis zema 2p. Zina taigā raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
16. Taiga 24 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina taigā raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
17. Taiga 26 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina taigā raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
18. Jauktie un platlapju meži 1 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
19. Jauktie un platlapju meži 2 2. izziņas līmenis zema 1p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
20. Jauktie un platlapju meži 3 2. izziņas līmenis zema 1p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
21. Jauktie un platlapju meži 4 2. izziņas līmenis zema 1p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
22. Jauktie un platlapju meži 5 2. izziņas līmenis zema 1p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
23. Jauktie un platlapju meži 6 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
24. Jauktie un platlapju meži 12 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
25. Jauktie un platlapju meži 13 2. izziņas līmenis zema 1p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
26. Jauktie un platlapju meži 14 2. izziņas līmenis zema 1p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
27. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 1 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
28. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 2 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
29. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 3 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
30. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 4 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
31. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 6 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
32. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 9 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Apraksta dabas apstākļus dažādās teritorijās mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā.
33. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 11 1. izziņas līmenis zema 1p. Skaidro dabas apstākļu nozīmi cilvēka saimnieciskajā darbībā mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā.
34. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 12 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
35. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 13 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
36. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 14 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
37. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 16 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
38. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 18 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
39. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 19 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
40. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 21 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Apraksta dabas apstākļus dažādās teritorijās mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā.
41. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 23 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taiga 6 Citi vidēja 2p. Zina taigā raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
2. Taiga 7 Citi zema 1p. Zina taigā raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
3. Taiga 15 Citi vidēja 2p. Apraksta cilvēku dzīvi un saimniecisko darbību taigā.
4. Taiga 16 Citi vidēja 2p. Apraksta cilvēku dzīvi un saimniecisko darbību taigā.
5. Taiga 19 Citi augsta 2p. Apraksta klimatiskos apstākļus taigā dažādās vietās.
6. Taiga 20 Citi augsta 2p. Apraksta cilvēku dzīvi un saimniecisko darbību taigā.
7. Taiga 21 Citi vidēja 1p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
8. Taiga 25 Citi augsta 2p. Apraksta cilvēku dzīvi un saimniecisko darbību taigā.
9. Taiga 27 Citi vidēja 2p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu
10. Jauktie un platlapju meži 7 Citi vidēja 2p. Zina jaukto un platlapju mežos sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
11. Jauktie un platlapju meži 8 Citi vidēja 2p. Zina jaukto un platlapju mežos sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
12. Jauktie un platlapju meži 9 Citi augsta 2p. Zina jaukto un platlapju mežos sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
13. Jauktie un platlapju meži 10 Citi vidēja 2p. Zina jaukto un platlapju mežos sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
14. Jauktie un platlapju meži 11 Citi vidēja 1p. Skaidro klimata un augāja izmaiņas jauktajos un platlapju mežos ziemeļu un dienvidu virzienā.
15. Jauktie un platlapju meži 15 Citi vidēja 2p. Apraksta cilvēku dzīvi un saimniecisko darbību platlapju mežos
16. Jauktie un platlapju meži 16 Citi vidēja 2p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu
17. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 5 Citi vidēja 2p. Apraksta dabas apstākļus dažādās teritorijās mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā.
18. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 7 Citi vidēja 2p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
19. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 8 Citi augsta 2p. Apraksta dabas apstākļus dažādās teritorijās mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā.
20. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 10 Citi vidēja 2p. Apraksta dabas apstākļus dažādās teritorijās mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā.
21. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 15 Citi vidēja 2p. Zina mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
22. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 17 Citi vidēja 3p. Zina mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
23. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 20 Citi vidēja 1p. Skaidro dabas apstākļu nozīmi cilvēka saimnieciskajā darbībā mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā.
24. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 22 Citi vidēja 2p. Apraksta dabas apstākļus dažādās teritorijās mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā.
25. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 24 Citi vidēja 2p. Skaidro dabas apstākļu nozīmi cilvēka saimnieciskajā darbībā mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā.
26. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 25 Citi augsta 2p. Skaidro dabas apstākļu nozīmi cilvēka saimnieciskajā darbībā mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā.
27. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 26 Citi augsta 2p. Skaidro dabas apstākļu nozīmi cilvēka saimnieciskajā darbībā mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā.
28. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 27 Citi vidēja 2p. Skaidro dabas apstākļu nozīmi cilvēka saimnieciskajā darbībā mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā.
29. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 28 Citi augsta 2p. Skaidro dabas apstākļu nozīmi cilvēka saimnieciskajā darbībā mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā.