Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taiga 1 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
2. Taiga 2 2. izziņas līmenis zema 1 p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
3. Taiga 3 2. izziņas līmenis zema 1 p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
4. Taiga 4 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina taigā raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
5. Taiga 5 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina taigā raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
6. Taiga 8 2. izziņas līmenis zema 1 p. Zina taigā raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
7. Taiga 9 2. izziņas līmenis zema 1 p. Zina taigā raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
8. Taiga 10 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina taigā raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
9. Taiga 12 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu
10. Taiga 13 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apraksta cilvēku dzīvi un saimniecisko darbību taigā.
11. Taiga 14 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apraksta cilvēku dzīvi un saimniecisko darbību taigā.
12. Taiga 17 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
13. Taiga 18 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
14. Taiga 22 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina taigā raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
15. Taiga 23 2. izziņas līmenis zema 2 p. Zina taigā raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
16. Taiga 24 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina taigā raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
17. Taiga 26 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina taigā raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
18. Jauktie un platlapju meži 1 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
19. Jauktie un platlapju meži 2 2. izziņas līmenis zema 1 p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
20. Jauktie un platlapju meži 3 2. izziņas līmenis zema 1 p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
21. Jauktie un platlapju meži 4 2. izziņas līmenis zema 1 p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
22. Jauktie un platlapju meži 5 2. izziņas līmenis zema 1 p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
23. Jauktie un platlapju meži 6 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
24. Jauktie un platlapju meži 12 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
25. Jauktie un platlapju meži 13 2. izziņas līmenis zema 1 p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
26. Jauktie un platlapju meži 14 2. izziņas līmenis zema 1 p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
27. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 1 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
28. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 2 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
29. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 3 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
30. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 4 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
31. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 6 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
32. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 9 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Apraksta dabas apstākļus dažādās teritorijās mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā.
33. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 11 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skaidro dabas apstākļu nozīmi cilvēka saimnieciskajā darbībā mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā.
34. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 12 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
35. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 13 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
36. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 14 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
37. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 16 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
38. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 18 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
39. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 19 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
40. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 21 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apraksta dabas apstākļus dažādās teritorijās mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā.
41. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 23 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taiga 6 Citi vidēja 2 p. Zina taigā raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
2. Taiga 7 Citi zema 1 p. Zina taigā raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
3. Taiga 15 Citi vidēja 2 p. Apraksta cilvēku dzīvi un saimniecisko darbību taigā.
4. Taiga 16 Citi vidēja 2 p. Apraksta cilvēku dzīvi un saimniecisko darbību taigā.
5. Taiga 19 Citi augsta 2 p. Apraksta klimatiskos apstākļus taigā dažādās vietās.
6. Taiga 20 Citi augsta 2 p. Apraksta cilvēku dzīvi un saimniecisko darbību taigā.
7. Taiga 21 Citi vidēja 1 p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
8. Taiga 25 Citi augsta 2 p. Apraksta cilvēku dzīvi un saimniecisko darbību taigā.
9. Taiga 27 Citi vidēja 2 p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu
10. Jauktie un platlapju meži 7 Citi vidēja 2 p. Zina jaukto un platlapju mežos sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
11. Jauktie un platlapju meži 8 Citi vidēja 2 p. Zina jaukto un platlapju mežos sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
12. Jauktie un platlapju meži 9 Citi augsta 2 p. Zina jaukto un platlapju mežos sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
13. Jauktie un platlapju meži 10 Citi vidēja 2 p. Zina jaukto un platlapju mežos sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
14. Jauktie un platlapju meži 11 Citi vidēja 1 p. Skaidro klimata un augāja izmaiņas jauktajos un platlapju mežos ziemeļu un dienvidu virzienā.
15. Jauktie un platlapju meži 15 Citi vidēja 2 p. Apraksta cilvēku dzīvi un saimniecisko darbību platlapju mežos
16. Jauktie un platlapju meži 16 Citi vidēja 2 p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu
17. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 5 Citi vidēja 2 p. Apraksta dabas apstākļus dažādās teritorijās mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā.
18. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 7 Citi vidēja 2 p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
19. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 8 Citi augsta 2 p. Apraksta dabas apstākļus dažādās teritorijās mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā.
20. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 10 Citi vidēja 2 p. Apraksta dabas apstākļus dažādās teritorijās mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā.
21. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 15 Citi vidēja 2 p. Zina mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
22. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 17 Citi vidēja 3 p. Zina mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā sastopamos raksturīgos augus un dzīvniekus dažādos kontinentos.
23. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 20 Citi vidēja 1 p. Skaidro dabas apstākļu nozīmi cilvēka saimnieciskajā darbībā mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā.
24. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 22 Citi vidēja 2 p. Apraksta dabas apstākļus dažādās teritorijās mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā.
25. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 24 Citi vidēja 2 p. Skaidro dabas apstākļu nozīmi cilvēka saimnieciskajā darbībā mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā.
26. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 25 Citi augsta 2 p. Skaidro dabas apstākļu nozīmi cilvēka saimnieciskajā darbībā mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā.
27. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 26 Citi augsta 2 p. Skaidro dabas apstākļu nozīmi cilvēka saimnieciskajā darbībā mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā.
28. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 27 Citi vidēja 2 p. Skaidro dabas apstākļu nozīmi cilvēka saimnieciskajā darbībā mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā.
29. Mūžzaļo cietlapju meži un krūmāji 28 Citi augsta 2 p. Skaidro dabas apstākļu nozīmi cilvēka saimnieciskajā darbībā mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā.