Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Biomu izvietojums 1 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
2. Biomu izvietojums 2 2. izziņas līmenis vidēja 2,5p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
3. Biomu izvietojums 3 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
4. Biomu izvietojums 4 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
5. Biomu izvietojums 7 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
6. Biomu izvietojums 8 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
7. Biomu izvietojums 9 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
8. Biomu izvietojums 10 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
9. Biomu izvietojums 11 2. izziņas līmenis zema 1p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
10. Biomu izvietojums 13 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
11. Biomu izvietojums 14 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
12. Biomu izvietojums 15 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
13. Biomu izvietojums 17 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina biomām raksturīgos klimatiskos apstākļus.
14. Biomu izvietojums 18 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina biomām raksturīgos klimatiskos apstākļus.
15. Biomu izvietojums 19 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina biomām raksturīgos klimatiskos apstākļus.
16. Biomu izvietojums 20 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina biomām raksturīgos klimatiskos apstākļus.
17. Biomu izvietojums 21 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina biomām raksturīgos klimatiskos apstākļus.
18. Biomu izvietojums 22 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina biomām raksturīgos klimatiskos apstākļus.
19. Biomu izvietojums 23 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina biomām raksturīgos klimatiskos apstākļus.
20. Biomu izvietojums 24 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina biomām raksturīgos klimatiskos apstākļus.
21. Biomu izvietojums 25 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina biomām raksturīgos klimatiskos apstākļus.
22. Biomu izvietojums 26 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina biomām raksturīgos klimatiskos apstākļus.
23. Biomas un to raksturojums 1 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina pazīmes, kuras raksturo biomas.
24. Biomas un to raksturojums 2 2. izziņas līmenis zema 1p. Zina pazīmes, kuras raksturo biomas.
25. Biomas un to raksturojums 11 2. izziņas līmenis zema 3p. Zina pazīmes, kuras raksturo biomas.
26. Biomas un to raksturojums 12 2. izziņas līmenis zema 3p. Zina pazīmes, kuras raksturo biomas.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Biomu izvietojums 12 Citi augsta 2p. Zina biomu ģeogrāfisko izvietojumu.
2. Biomu izvietojums 16 Citi vidēja 2p. Zina biomām raksturīgos klimatiskos apstākļus.
3. Biomas un to raksturojums 3 Citi vidēja 4p. Raksturo biomas pēc kritērijiem.
4. Biomas un to raksturojums 4 Citi vidēja 4p. Raksturo biomas pēc kritērijiem.
5. Biomas un to raksturojums 5 Citi vidēja 4p. Raksturo biomas pēc kritērijiem.
6. Biomas un to raksturojums 6 Citi vidēja 3p. Raksturo biomas pēc kritērijiem.
7. Biomas un to raksturojums 7 Citi vidēja 3p. Raksturo biomas pēc kritērijiem.
8. Biomas un to raksturojums 8 Citi vidēja 4p. Raksturo biomas pēc kritērijiem.
9. Biomas un to raksturojums 9 Citi vidēja 4p. Raksturo biomas pēc kritērijiem.
10. Biomas un to raksturojums 10 Citi vidēja 4p. Raksturo biomas pēc kritērijiem.