Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Karte un globuss, mūsdienu kartes Teorijas sadaļā izskaidrots, kas ir ģeogrāfijas zinātne, ģeogrāfiskās kartes, globuss, atlants. Ir salīdzinājums starp globusa, tradicionālo jeb papīra karšu un digitālo karšu lietošanas priekšrocībām un trūkumiem. Īsumā norādīts, kādas iespējas mūsdienās piedāvā digitālo karšu pieejamība.
2. Tematiskās kartes, kartes elementi Teorijas sadaļā ir ietverta informācija par ģeogrāfisko karšu veidiem, norādītas atšķirības starp vispārģeogrāfiskajām un tematiskajām kartēm. Ir norādes par tematisko karšu daudzveidību ģeogrāfijas atlantos, nozīmīgāko tematisko karšu saturu. Tiek norādīts, kas ir kartes elementi,kāda ir to nozīme.
3. Ģeogrāfiskās koordinātas Teorijas sadaļā izskaidrots, kas ir ģeogrāfiskās koordinātas, galvenie jēdzieni, kas saistīti ar tām. Ir norādes par ģeogrāfisko koordinātu noteikšanas principiem. Īsumā izskaidrots, kas ir GPS un kā darbojas vietas noteikšanas funkcija mobilajās ierīcēs.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kartes elementi I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka kartes elementu (mēroga, apzīmējumu, ģeogrāfisko koordinātu tīkla) esamību dažādās kartēs.
2. Karte un globuss I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jāspēj saskatīt kopīgās un atšķirīgās pazīmes starp senākām kartēm un mūsdienās veidotām kartēm.
3. Karte un globuss II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jāveic globusa, tradicionālo (papīra) karšu un digitālo karšu savstarpējā salīdzināšana. Jānosaka iespējas, ko var veikt, izmantojot digitālos karšu servisus (Google Maps, OpenStreet Maps).
4. Tematiskās kartes I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jāizvērtē, kāda veida informācija ir iegūstama dažāda veida Eiropas reģiona kartēs, izmantojot Pasaules ģeogrāfijas atlantu.
5. Tematiskās kartes III 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izvēlas un izmanto atbilstošo tematisko karti Pasaules ģeogrāfijas atlantā, lai atrastu valsti, kurā ir attiecīgie ģeogrāfiskie objekti.
6. Kartes elementi II 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Veic aprēķinus un nosaka reālo attālu dabā starp Latvijas pilsētām zinot kartes mērogu un attālumu centimetros, kas mērīts norādītajā kartē starp konkrētajām pilsētām.
7. Kartes elementi III 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Lieto kartes apzīmējumus, lai veiktu uzdevumu saistībā ar dabas aizsardzības objektu izvietojumu Latvijā.
8. Ģeogrāfiskās koordinātas I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izmantojot atbilstošo karti nosaka, kurai Eiropas valstu galvaspilsētai ir attiecīgās ģeogrāfiskās koordinātas.
9. Ģeogrāfiskās koordinātas II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Lieto ģeogrāfisko platumu un garumu un ar tiem saistītos jēdzienus, lai pēc kartēm raksturotu dažādu teritoriju, vietu vai objektu novietojumu uz Zemes.
10. Ģeogrāfiskās koordinātas III 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Atrod un nosaka dažādu pasaules pilsētu atrašanos attiecībā pret ģeogrāfisko garumu.
11. Ģeogrāfiskās koordinātas V 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Izmantojot digitālos karšu servisus (Google Maps, Balticmaps.eu u.c.) spēj pēc norādītajām ģeogrāfiskajām koordinātām atpazīt atbilstošo Latvijas apdzīvoto vietu.
12. Ģeogrāfiskās koordinātas VI 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Izmantojot digitālos karšu servisus (Google Maps, OpenStreetMaps u.c.) spēj pēc norādītajām ģeogrāfiskajām koordinātām atpazīt atbilstošo ģeogrāfisko objektu.
13. Definīciju izvērtējums 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Spēj izvērtēt apgalvojumu un definīciju patiesumu balstoties uz teorijā apgūto informāciju.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tematiskās kartes II Citi vidēja 2 p. Izvēlas atbilstošo tematisko karti no Pasaules ģeogrāfijas atlanta, lai varētu veikt nepieciešamo uzdevumu.
2. Ģeogrāfiskās koodinātas IV Citi vidēja 5 p. Atrod un nosaka dažādu pasaules pilsētu atrašanos attiecībā pret ģeogrāfisko platumu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Zemes attēlojums - kartes un globuss I 00:20:00 vidēja 14 p. Testā ir uzdevumi, kuros jānosaka kartes elementu esamība dažādās kartēs, jāsalīdzina globuss ar papīra un dgitālajām kartēm, jāizvērtē informācija, ko var iegūt dažādās kartēs un jāspēj noteikt pēc ģeogrāfiskajām koordinātām dažādu objektu atrašanās vietu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Zemes attēlojums - kartes un globuss II 00:40:00 vidēja 19 p. Testā iekļauti uzdevumi, kuros jāveic dazādu karšu salīdzinājums, jāizvēlas atbilstošās tematiskās kartes, jāspēj veikt aprēķini pēc norādītā mēroga un attālumiem kartē, jānosaka kartes apzīmējumi, jāatrod atbilstošie ģeogrāfiskie objekti izmantojot ģeogrāfiskās koordinātas, jāveic definīciju un apgalvojumu izvērtējums.