24.
maijā
Eksāmens LATVIEŠU VALODĀ 9.KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Zemes magnētisms

zzzzzzz.bmpZeme ir milzīgs, bet vājš magnēts. Spēka līnijas izvietojas tā, it kā Zemes iekšienē atrastos  stieņa magnēts.Zemes magnētisko lauku rada izkausēta metāla plūsmas virpuļi  Zemes šķidrajā kodolā. Interesanti, ka šo teoriju 1999. gadā pierādīja Latvijas fiziķi Agra Gailīša vadībā.
 
Debess ķermeņiem ar sacietējušu kodolu  (piemēram, Mēnesim, Marsam), magnētiskā lauka nav.
 
zm.bmp
Magnētiskais lauks aizsargā Zemi no kosmiskā starojuma. No kosmiskās telpas uz Zemi nepārtraukti plūst elektriski lādētas daļiņas. Šīs daļiņas kustas ar ļoti lielu ātrumu, un, ja tās nonāktu uz Zemes, dzīvība nevarētu pastāvēt, jo daļiņas sagrautu dzīvās šūnas. Zemes magnētiskais lauks satver kosmiskās daļiņas un tās līdz Zemei nenonāk.
Kosmisko daļiņu un Zemes magnētiskā lauka mijiedarbību var redzēt kā polārblāzmu.
polār.bmp
Debess puses nosaka ar kompasa palīdzību. Kompasa magnētadata vienmēr nostājas ziemeļu - dienvidu virzienā
komp.bmp
Tomēr, lietojot kompasu, ir jāzina dažas īpatnības.
Svarīgi!
Zemes magnētiskie un ģeogrāfiskie poli nesakrīt. Atšķirība ir ap 2000 km.
Pie tam, ģeogrāfiskais ziemeļpols ir tajā virzienā, kurā ir magnētiskais dienvidpols un ģeogrāfiskais dienvidpols ir tajā virzienā, kurā ir magnētiskais ziemeļpols.
dekli.bmpLeņķi, ko veido magnētadatas ass ar kādas vietas ģeogrāfisko meridiānu sauc par magnētisko deklināciju. Katrai vietai tā ir cita, piemēram Rīgā tā ir  2 grādi, bet polu tuvumā daudz vairāk. Virzienu atšķirība jāņem vērā kuģu stūrmaņiem un lidmašīnu pilotiem, tā vienmēr ir norādīta navigācijas kartēs.

Uz Zemes ir apgabali, kur kompasa adata nerāda pareizi. Šo parādību sauc par magnētisko anomāliju.
To var novērot vietās, kur ir daudz dzelzsrūdas. Anomālijas. Karte.
Kompasa rādījumi ir mainīgi tad, kad plosās magnētiskās vētras, ko izraisa izvirdumi uz Saules.
Kompass nerādīs pareizi, ja tā tuvumā atradīsies magnēts vai blakus esošā vadā plūdīs elektriskā strāva.

____________________________________________________________
Interesanti:  Zemes magnētiskā lauka izmaiņas un magnētisko polu nobīde (Video) šeit
____________________________________________________________


Atsauce:
Fizika 9. klasei/Edvīns Šilters. - Rīga: Lielvārds, 2000.-112 lpp.:il.-izmantotā literatūra: 97. lpp.
Fizika pamatskolai 2. daļa/V. Rasmane, A. Vītols, Ā. Cacāne.-Rīga:RAKA,2006.-136 lpp. :il.-izmantotā literatūra: 98.-99.lpp.
oceanexplorer.noaa.gov
http://www.uwsp.edu/geo/faculty/lemke/geog101/lectures/18_plate_tectonics.html