Magnēti

Vārds "magnēts" ir cēlies no senas Grieķijas pilsētas Magnēsijas, kuras apkārtnē raka dzelzs rūdu.
Pirmie magnēti bija dabiskas izcelsmes.
Dabā ir sastopama dzelzsrūda, kurai piemīt magnētiskās īpašības, tā ir radusies no Zemes dzīlēm, sacietējot vulkāniskajai lavai.

Attēlā redzams Kirovskas rūdu karjers Sibīrijā.
magn.bmp

Parādību, ka dzelzsrūdas gabali pievelk dzelzs priekšmetus, sauc par magnētismu (magnēti pievelk arī tēraudu, niķeli un kobaltu).

Cilvēks var izveidot arī mākslīgu magnētu. Ja dzelzs vai tērauda gabalam vairākas reizes vienā virzienā pārvelk pāri ar vienu magnēta stieņa galu, tas kļūst par magnētu. Taču tie nav patstāvīgi magnēti, jo tos var viegli atmagnetizēt sitot (arī nometot zemē) vai karsējot.
Svarīgi!
Magnētam ir divi poli: ziemeļpols un dienvidpols. Divu magnētu vienāda nosaukuma poli atgrūžas, bet dažādu nosaukumu poli pievelkas.
Magnēta poli nav atdalāmi viens no otra. Nevar izveidot magnētu ar vienu polu. Ja mēģinātu sazāģēt magnētu uz pusēm ļoti, ļoti daudz reizes, vienalga iegūtajiem gabaliem būtu divi poli (līdz pat molekulārajam līmenim).

Telpā ap magnētu pastāv magnētiskais lauks - vide, kurā uz tajā ievietotajām vielām darbojas magnētiskais spēks.
Magnētisko lauku attēlo ar magnētiskā lauka līnijām. Magnētu pretējo polu magnētiskā lauka līnijas savienojas, bet vienādo polu - nesavienojas.
Svarīgi!
Pieņemts uzskatīt, ka magnētiskā lauka spēka līnijas iziet no magnēta ziemeļpola N un satek kopā magnēta dienvidpolā S.
m3.bmp
Visspēcīgākais magnētiskais lauks ir magnēta polos.

Magnētiskā lauka līnijas viegli redzēt ar dzelzs skaidiņu palīdzību:
marn2.bmp

Atsauce:
Fizika 9. klasei/Edvīns Šilters. - Rīga: Lielvārds, 2000.-112 lpp.:il.-izmantotā literatūra: 95. lpp.
Fizika 9. klasei/Ilgonis Vilks. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.-159 lpp.: izmantotā literatūra: 138.lpp.
Fizika pamatskolai 2. daļa/V. Rasmane, A. Vītols, Ā. Cacāne.-Rīga:RAKA,2006.-136 lpp. :il.-izmantotā literatūra: 95.-97..lpp.
http://www.raid.lv/piedzivojums/piedz/hibini02juris_2.htm
http://imagesfrom.us/domain/boards.ie/