Teorija

Savienotie trauki
Jebkurus divus vai vairākus savā starpā savienotus traukus, kuros šķidrums var brīvi pārplūst no viena trauka otrā, sauc par savienotajiem traukiem.
Svarīgi!
Savienotajos traukos šķidruma līmenis ir vienāds, jo šajos traukos izlīdzinās šķidruma spiediens.
sav.bmp
 
 
Kāpēc saimniece atteiksies lietot šādu kafijas kanniņu? Ievēro, cik zems ir maksimāli iespējamais šķidruma līmenis, ko tajā var ieliet. kr.bmp
Sadzīvē savienoto trauku piemērs ir avoti un tādas  artēziskās akas, kur akas urbums atrodas zemāk par gruntsūdens līmeni, un ūdens pats šļācas ārā no urbuma.*
 
*Tādas vietas, kur ūdens pats šļācās, ir salīdzinoši reti. Parasti artēzisko aku ierīko, veicot ļoti dziļu urbumu un ielaižot tajā sūkni.
atrez.bmp
 
Dzīvojamo namu ūdensapgādes pamatā ir savienoto trauku darbība. Sūkņu stacijā ūdeni uzsūknē ūdenstornī, kurš ir augstāks par augstāko namu. No ūdenstilpnes, kas atrodas ūdenstornī, pa apakšzemes caurulēm ūdens nokļūst namu ūdensvados, kur tas tiecas pacelties tikpat augstu kā ūdenstorņa krātuvē.
ternis.bmp
 
Interesants savienoto trauku principa pielietojums slūžu sistēma kanālos, kas savieno augstāku ūdens līmeni ar zemāku.
 
Panamas kanāls savieno Panamas līci Klusajā okeānā ar Atlantijas okeānu. Atlantijas okeānā ūdens līmenis ir augstāks nekā Klusajā okeānā, tāpēc kanālā izveidotas slūžas. Divas slūžas norobežo nelielu kanāla posmu.
Ja kuģim jādodas uz leju, lēni atver augšējās slūžas, slūžu telpa piepildās ar ūdeni. Kuģis iebrauc starp slūžām, un augšējās slūžas aizver. Tad lēni ver vaļā apakšējās slūžas. Ūdens iztek, un ūdens līmenis pazeminās līdz līmenim, kāds ir aiz apakšējām slūžām. Kuģis var turpināt ceļu.
 
Panamas kanāla būvniecība kļuva par vienu no lielākajiem un sarežģītākajiem būvniecības projektiem ko jebkad ir veicis cilvēks.  Pateicoties tam jūras ceļš no Ņujorkas uz Sanfrancisko samazinājās no 22500 km līdz 9500 km.
pankan.bmp
 
Ierīce, kuras darbībā izmanto savienoto trauku principu un Paskāla likumu (spiediens šķidrumā visos virzienos izplatās vienādi), ir hidrauliskā spiede (domkrats). Tā sastāv no diviem savienotiem cilindriem: viena šaura, otra plata. Cilindros ir iepildīta eļļa. Spiežot uz virzuli šaurākajā cilindrā, lielākajā cilindrā iegūst tik reižu lielāku spiedienu par pielikto, cik reižu lielā virzuļa laukums ir lielāks par mazā virzuļa laukumu. Tādējādi, piemēram, cilvēks ar vienu roku var pacelt automašīnu. domkrats.
do.bmp
 Arī līmeņrādī izmanto to, ka šķidrums nostājas vienā līmenī. Līmeņrādis ir ierīce, ar kuru nosaka, vai virsma ir horizontāla. Līmeņrādis sastāv no nedaudz izliektas caurulītes, kura piepildīta ar spirtu, atstājot tajā nedaudz gaisa. Uz horizontālas virsmas gaisa burbulītis nostājas caurulītes vidū.
lim.bmp
 
Atsauce:
Fizika 9. klasei/Ilgonis Vilks. - Rīga: ZvaigzneABC, 2008.-192lpp.:il.-izmantotā literatūra: 47. lpp.
http://history.nasa.gov/SP-401/ch7.htm
http://www.silverspringscommunity.com/utilities/water/underdrain-system/
http://lv.wikipedia.org/wiki/Panamas_kan%C4%81ls