Teorija

Skaņa rodas, ķermenim kustoties šurpu turpu. Šādas kustības sauc par svārstībām.
Visus ķermeņus, kas rada skaņas, sauc par skaņas avotiem. Skaņas avots var būt tikai tāds ķermenis, kas svārstās.
shutterstock_441683599.jpg
Svārstību skaitu vienā sekundē sauc par svārstību frekvenci.
Frekvences mērvienība ir hercs (Hz). Viens hercs ir viena pilna svārstība sekundē. Tātad, jo lielāka frekvence, jo  vienā laika vienībā notiek vairāk svārstības.
 
shutterstock_64306798.jpg
shutterstock_269700524.jpg

shutterstock_1360119101.jpg
 
Maijvabole kustina spārnus vidēji 45 reizes sekundē. Tās dūkšanas frekvence ir aptuveni 45 Hz. Bite kustina spārnus vidēji 200 reizes sekundē. Tās sanēšanas frekvence ir aptuveni 200 Hz.  Ods kustina spārnus vidēji 5000 reizes sekundē. Tā sīkšanas frekvence ir 5000 Hz.


Lielākā daļa cilvēku  uztver skaņu, kuras frekvence ir no 16 Hz - 20 000 Hz. Skaņu cilvēks uztver ar ausīm un arī ar ķermeni (basi).

Šeit vari salīdzināt dažādu frekvenču svārstības
no 10 000 Hz - 1 Hz
no 20 Hz - 20 000 Hz

Atsauce:
Fizika 8. klasei/Edvīns Šilters. - Rīga: Lielvārds, 1998.-112 lpp.:il.-izmantotā literatūra: 68.-69.lpp.
Fizika 8. klasei/Ilgonis Vilks. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.-159 lpp.: izmantotā literatūra: 75.lpp.