Pastāv vairākas temperatūru skalas:
1) Celsija
2) Fārenheita
3) Kelvina
 
Visplašāk tiek lietota Celsija skala. Šajā skalā par 0°C ir pieņemta ledus kušanas temperatūra, savukārt par 100°C noteica ūdens vārīšanās temperatūru. Intervāls starp šie punktiem tika sadalīts 100 vienādās daļās, un katras daļas lielums ir viens Celsija grāds ( °C).
 
ASV un dažās citās valstīs tiek lietota par Celsija skalu senākā Fārenheita skala, kurā ledus kušanas temperatūrai atbilst 32°F, bet ūdens vārīšanās temperatūrai 212°F. No tā var secināt, ka viens Celsija grāds ir lielāks par vienu Fārenheita grādu.
Fārenheita skalā par nulles temperatūru ir pieņemta ledus, ožamā spirta un vārāmās sāls maisījuma kušanas temperatūra (18°C).
Kelvina skalu pārsvarā izmanto zinātnieki. Šajā skalā par nulles līmeni tiek pieņemta zemākā dabā iespējamā temperatūra 273,15°C , ko sauc par absolūto nulli. Viens Kelvina grāds (K) ir vienliels ar vienu Celsija grādu, līdz ar to var uzskatīt, ka Kelvina skala ir tā pati Celsija skala, tikai nobīdīta par 273,15 grādiem uz leju.
Kelvina skalā nepastāv temperatūra, kas zemāka par 0.
8.svg
Dažādās temperatūras skalās viena procesa temperatūras vērtības var būt krasi atšķirīgas
 
Lai gan dažādās skalās temperatūru vērtības ir atšķirīgas, pastāv sakarības, kas saista vienas temperatūras skalas ar citām.
  
Izteiksmes, kas saista dažādas temperatūras skalas:
No-Uz.png
Kelvina, T
Celsija, t°C
Fārenheita, t°F
Kelvina, T
T=T
t°C=T273
t°F=1,8(T273)+32
Celsija, t°C
T=t°C+273
t°C=t°C
t°F=1,8t°C+32
Fārenheita, t°F
T=59(t°F32)+273
t°C=59(t°F32)
t°F=t°F
Piemērs:
Ja termometrs rāda 113 grādus pēc Fārenheita skalas, tad Celsija skalā šī temperatūra ir t°C=59(t°F32)=59(11332)=5981=45°C.
Atsauce:
E. Šilters "Fizika 8.klasei" Lielvārds, 2000. 86.-87. lpp.
V. Rasmane, A. Vītols, Ā. Cacāne "Fizika pamatskolai 2. daļa" RAKA, 2006. 20.-23. lpp.
I. Vilks "Fizika 8. klasei" Zvaigzne ABC, 2007. 96.-98. lpp.