Ķermeņu izplešanos sasilstot sauc par termisko izplešanos.
Mainoties temperatūrai, mainās cietu ķermeņu izmēri. Izplešanos raksturo izplešanās termiskais koeficients.
Izplešanās termiskais koeficients rāda, par kādu daļu no sākotnējā garuma vai platuma atšķiras ķermeņa izmērs, tā temperatūrai paaugstinoties par 1 grādu.
Viela Izplešanās termiskais koeficients
Asfalts 0,0002
Alumīnijs 0,000023
Varš 0,000015
Dzelzs 0,000012
Ķieģelis 0,000004
Invars (dzelzs+niķelis) 0,000002
Stikls 0,000009

Piemērs:
10 km garš dzelzceļa sliežu ceļš, gaisa temperatūrai palielinoties par 9 grādiem (piemēram, no - 5 līdz + 4 ), pagarinās par 100000,0000129=1,08 metriem. Šī iemesla dēļ starp sliežu posmiem atstāj atstarpes.
Attēlā redzams, kas notiktu karstā laikā, ja starp sliežu posmiem nebūtu atstātas pareizas atstarpes.

sl.bmp

Termisko izplešanos jāņem vērā cauruļvadu sistēmās, tur izmanto kompensatorus - izliektas caurules, lai mainoties gaisa temperatūrai, tās pēc vajadzības var saliekties. Attēlā redzams, kas varētu notikt, ja kompensatoru nebūtu.
truba.bmp

Inženieriem, kas būvē ēkas, tiltus un citas iekārtas, kas pakļautas temperatūras maiņai, ir jāzina, kādus materiālus drīkst savienot, lai nerastos plaisas.

Elektriķiem, kas velk elektropārvades līniju vadus, ir jāzina, cik lielai temperatūras izmaiņai vadi būs pakļauti. Ja vasarā vadus nostieps, tad ziemā tie  pārtrūks.

Metālu termisko izplešanos izmanto sildierīču automātiskajos slēdžos. Šāds slēdzis sastāv no divām cieši savienotām dažādu metālu (ar atšķirīgiem termiskajiem koeficientiem) plāksnītēm. Bimetāla plāksnītes, temperatūras ietekmē, izliecoties vai iztaisnojoties noslēdz vai atvieno elektrisko ķēdi.

Atsauce:
Fizika 8. klasei/Edvīns Šilters. - Rīga: Lielvārds, 1998.-112 lpp.:il.-izmantotā literatūra:88.-89. lpp.
Fizika pamatskolai 2. daļa/V. Rasmane, A. Vītols, Ā. Cacāne.-Rīga:RAKA,2006.-136 lpp. :il.-izmantotā literatūra: 27.lpp.