Teorija

Ķermeņa ātrums var mainīties divējādi:
1) palielināties
2) samazināties
  
Iedomāsimies, ka lidmašīna sāk kustību no miera stāvokļa, tātad tās sākuma ātrums ir nulle. Lidmašīna ieskrienas, un tās ātrums pakāpeniski palielinās. Šajā laikā lidmašīna kustas paātrināti.
  
org_bce2e89094e8.jpg
 
Tuvojoties galamērķim, lidmašīnas vadītājs ātrumu samazina, kustība pakāpeniski kļūst lēnāka un lēnāka, līdz lidmašīna apstājas. Šajā ceļa posmā kustība ir palēnināta.
 
pa149193.jpg
 
Mainīga - paātrināta vai palēnināta var būt tikai nevienmērīga kustība
 
Kustības ātruma maiņas straujumu raksturo paātrinājums.
 
Kustības paātrinājumu a aprēķina: a=vv0t, kur
a - paātrinājums;
v - beigu ātrums;
v0 - sākuma ātrums;
t - kustības laiks.
 
Piemērs:
1. Kāds ir automašīnas paātrinājums, ja tā uzsāk kustību no miera stāvokļa  un pēc 50 sekundēm sasniedz ātrumu v=25 m/s
a=25050=0,5ms2
Automašīnas paātrinājums ir pozitīvs, jo ātrums palielinās.
Piemērs:
2. Automašīna, kuras ātrums ir 25 m/s, bremzē un pēc 10 sekundēm apstājas. Kāds ir tās paātrinājums?
a=02510=2,5ms2
Automašīnas paātrinājums ir negatīvs, jo tās ātrums samazinās. 
 
Atsauce:
www.riga-airport.com/.../org_bce2e89094e8.jpg
www.krikumi.lv/.../uploads/2010/10/pa149193.jpg