Teorija

Mērīt nozīmē salīdzināt mērāmo lielumu ar zināmu mērvienību (etalonu).
 
Lai izdarītu mērījumus, jāzina
1) kādu fizikālo lielumu mēra;
2) kādu mērierīci lieto;
3) kādās mērvienībās ar doto ierīci var izmērīt;
4) cik liels ir ierīces mērapjoms;
5) cik ir vienas iedaļas vērtība;
 
Vēlams arī izdarīt secinājumus par mērījumu precizitāti, iespējamo kļūdu (vairāk par to mācīsies 10. klasē).
Svarīgi!
Pierakstot fizikāla lieluma mērījumus, obligāti mērskaitlim blakus ir jāraksta atbilstošā mērvienība.
Piemērs:
Lai raksturotu plāksnītes izmērus,
1) jānosaka fizikāls lielums - garums;
2) izmanto mērierīci- lineālu;
3) uz lineāla parasti ir atliktas garuma mērvienības - milimetri un centimetri;
4) lineāla mērapjoms ir tik, cik ir lineāla vislielākā vērtība, piemēram, ja lineāls ir 20 cm garš, tad tā mērapjoms ir 20 cm; 
5) parasti lineāla iedaļas vērtība ir 1 mm
 
index.jpg
Attēlā dotās plāksnītes garums ir aptuveni 33 mm.
Ierīces iedaļas vērtību var noteikt, izdalot starpību starp tuvākajām lielajām iedaļām un starp tām esošo sīko iedaļu skaitu.
Piemērs:
Attēlā dota ierīce, ko sauc par ampērmetru. Noteiksim ierīces iedaļas vērtību!
merv.PNG
1) izvēlamies divas blakusesošas skaidri saredzamas lielās iedaļas, piemēram \(4\) un \(6\).
2) saskaitām sīkās iedaļas (ne svītriņas) starp \(4\) un \(6\). Iegūstam četras iedaļas.
3) izpildām darbības 644=24=12=0,5(A)
Tātad dotās mērierīces iedaļas vērtība ir \(0,5 A\)
 
Atsauce:
http://www.maqgutierrez.com.br/produto/27/0/16/10/0/Amper%C3%ADmetro+1A+-+FM72+A1