Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kodolreakcijas Kodolreakciju veidošana un sabrukšanas reakcijas

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atoma uzbūve pēc sabrukšanas 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Ir jāaprēķina iegūtā atoma kārtas skaitlis, neitronu skaits kodolā un elektronu skaits apvalkā.
2. Radioaktīvais piesārņojums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Noteikt cik ilgs laiks ir vajadzīgs videi, lai tā attīrītos no radioaktīvā piesārņojuma, un noteikt kāds elements veidojas sabrukšanas rezultātā.
3. Testa uzdevumi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dažādi testa jautājumi par radiāciju un atoma uzbūvi
4. Radioaktīvā elementa noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Noteikt radioaktīvo elementu pēc tā sabrukšanas produktiem

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Radioaktivo vielu sabrukšana 00:00:00 vidēja 12 p. Tests satur jautājumus par vielu sabrukšanas reakcijām, vielu pussabrukšanas periodu un sabrukšanas ilgumu.