Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kodolreakcijas Kodolreakciju veidošana un sabrukšanas reakcijas

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atoma uzbūve pēc sabrukšanas 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Ir jāaprēķina iegūtā atoma kārtas skaitlis, neitronu skaits kodolā un elektronu skaits apvalkā.
2. Radioaktīvais piesārņojums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Noteikt cik ilgs laiks ir vajadzīgs videi, lai tā attīrītos no radioaktīvā piesārņojuma, un noteikt kāds elements veidojas sabrukšanas rezultātā.
3. Testa uzdevumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Dažādi testa jautājumi par radiāciju un atoma uzbūvi
4. Radioaktīvā elementa noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Noteikt radioaktīvo elementu pēc tā sabrukšanas produktiem

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Radioaktivo vielu sabrukšana 00:00:00 vidēja 12p. Tests satur jautājumus par vielu sabrukšanas reakcijām, vielu pussabrukšanas periodu un sabrukšanas ilgumu.