Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12p.
1. Atoma uzbūve pēc sabrukšanas 3p.
2. Kodolreakcijas produkts 2p.
3. Radioaktīvais piesārņojums 3p.
4. Testa uzdevumi 1p.
5. Radioaktīvā elementa noteikšana 3p.