Grūtības pakāpe:
1. Atoma uzbūve pēc sabrukšanas 3 p.
2. Kodolreakcijas produkts 2 p.
3. Radioaktīvais piesārņojums 3 p.
4. Testa uzdevumi 1 p.
5. Radioaktīvā elementa noteikšana 3 p.