Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Elektrisko lādiņu nezūdamības likums Elementārdaļiņas, elementārlādiņš, tā lielums un nedalāmība. Lādiņu nezūdamības likums.
2. Ķermeņu elektrizācija Ķermeņu elektroneitralitāte un elektriskā lādiņa iegūšanas iespējas.
3. Kulona likums Elektrisko lādiņu mijiedarbība, tās kvantitatīvais raksturojums - Kulona likums. Neitrālu ķermeņu pievilkšanas izskaidrojums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Uzlādēšanas iespēja 1. izziņas līmenis zema 1p. Jānoskaidro, vai elektriskā lādiņa lielums ir korekts.
2. Kulona spēka atkarība no attāluma 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Jāaprēķina, kā jāmaina attālums starp lādiņiem, lai mijiedarbības spēks izmainītos noteiktu skaitu reižu.
3. Lādiņa zīmes noteikšana 1. izziņas līmenis zema 2p. Izmantojot elektrisko lādiņu mijiedarbības likumus, jānosaka elektrisko lādiņu zīmes.
4. Elektronu skaita aprēķins 1. izziņas līmenis zema 1p. Jāaprēķina aizvadāmo elektronu skaits, lai iegūtu ķermeni ar vajadzīgo lādiņa lielumu.
5. Divas uzlādētas lodes 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Jāaprēķina lādētu lodīšu lādiņš pēc to saskaršanās, kā arī jāatrod elektronu skaits, kas šajā procesā pārvietojās no vienas lodes uz otru.
6. Kulona likums - mijiedarbības spēka aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Mijiedarbības spēka aprēķināšana, izmantojot Kulona likumu.
7. Kulona likums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Kulona likums - attāluma aprēķināšana.
8. Kulona likums. Auklas sastiepums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Auklas sastiepuma spēka aprēķināšana, ja starp uzlādētām lodītēm darbojas arī Kulona spēks.
9. Kulona spēka izmaiņa 1. izziņas līmenis zema 2p. Kvalitatīvs spriedums par Kulona spēka maiņu, ja izmaina lādiņu lielumu un attālumu starp tiem.
10. Kulona likums 3. izziņas līmenis augsta 5p. Uzlādētu, auklās nostiprinātu lodīšu masas aprēķins, ja lodīšu mijiedarbības rezultātā to auklas izveido noteiktu leņķi.
11. Trīs lodītes 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Jāaprēķina lādiņš uz elektriski lādētām lodītēm pēc to saskaršanās. Jānosaka mijiedarbības spēku salīdzinošais lielums un virziens starp lādētiem ķermeņiem.
12. Lādētu lodīšu saskaršanās 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Jāaprēķina lādiņš uz elektriski lādētām lodītēm pēc to saskaršanās.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kulona likums I 00:00:00 vidēja 10p. Uzdevumi par ķermeņu elektrizāciju, elektronu skaita aprēķinu, Kulona spēka un auklas sastiepuma spēka aprēķins, ievērojot elektriskās mijiedarbības spēku.
2. Kulona likums II 00:00:00 augsta 10p. Kvalitatīvs spriedums par Kulona spēka lielumu. Elektronu skaita aprēķins. Attāluma aprēķins starp uzladētām lodītēm. Lādētu lodīšu masas aprēķins, zinot atgrūšanās leņķi.
3. Kulona likums III 00:00:00 augsta 11p. Uzdevums par elektrisko lādiņu mijiedarbību un Kulona spēka aprēķins. Auklas sastiepuma spēka aprēķins ievērojot elektrisko mijiedarbību un lodītes lādiņa noteikšana, ja zināms atgrūšanās leņķis.