Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Elektrisko lādiņu nezūdamības likums Elementārdaļiņas, elementārlādiņš, tā lielums un nedalāmība. Lādiņu nezūdamības likums.
2. Ķermeņu elektrizācija Ķermeņu elektroneitralitāte un elektriskā lādiņa iegūšanas iespējas.
3. Kulona likums Elektrisko lādiņu mijiedarbība, tās kvantitatīvais raksturojums - Kulona likums. Neitrālu ķermeņu pievilkšanas izskaidrojums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Uzlādēšanas iespēja 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jānoskaidro, vai elektriskā lādiņa lielums ir korekts.
2. Kulona spēka atkarība no attāluma 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jāaprēķina, kā jāmaina attālums starp lādiņiem, lai mijiedarbības spēks izmainītos noteiktu skaitu reižu.
3. Lādiņa zīmes noteikšana 1. izziņas līmenis zema 2 p. Izmantojot elektrisko lādiņu mijiedarbības likumus, jānosaka elektrisko lādiņu zīmes.
4. Elektronu skaita aprēķins 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāaprēķina aizvadāmo elektronu skaits, lai iegūtu ķermeni ar vajadzīgo lādiņa lielumu.
5. Divas uzlādētas lodes 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Jāaprēķina lādētu lodīšu lādiņš pēc to saskaršanās, kā arī jāatrod elektronu skaits, kas šajā procesā pārvietojās no vienas lodes uz otru.
6. Kulona likums - mijiedarbības spēka aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Mijiedarbības spēka aprēķināšana, izmantojot Kulona likumu.
7. Kulona likums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Kulona likums - attāluma aprēķināšana.
8. Kulona likums. Auklas sastiepums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Auklas sastiepuma spēka aprēķināšana, ja starp uzlādētām lodītēm darbojas arī Kulona spēks.
9. Kulona spēka izmaiņa 1. izziņas līmenis zema 2 p. Kvalitatīvs spriedums par Kulona spēka maiņu, ja izmaina lādiņu lielumu un attālumu starp tiem.
10. Kulona likums 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Uzlādētu, auklās nostiprinātu lodīšu masas aprēķins, ja lodīšu mijiedarbības rezultātā to auklas izveido noteiktu leņķi.
11. Trīs lodītes 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jāaprēķina lādiņš uz elektriski lādētām lodītēm pēc to saskaršanās. Jānosaka mijiedarbības spēku salīdzinošais lielums un virziens starp lādētiem ķermeņiem.
12. Lādētu lodīšu saskaršanās 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jāaprēķina lādiņš uz elektriski lādētām lodītēm pēc to saskaršanās.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kulona likums I 00:00:00 vidēja 10 p. Uzdevumi par ķermeņu elektrizāciju, elektronu skaita aprēķinu, Kulona spēka un auklas sastiepuma spēka aprēķins, ievērojot elektriskās mijiedarbības spēku.
2. Kulona likums II 00:00:00 augsta 10 p. Kvalitatīvs spriedums par Kulona spēka lielumu. Elektronu skaita aprēķins. Attāluma aprēķins starp uzladētām lodītēm. Lādētu lodīšu masas aprēķins, zinot atgrūšanās leņķi.
3. Kulona likums III 00:00:00 augsta 11 p. Uzdevums par elektrisko lādiņu mijiedarbību un Kulona spēka aprēķins. Auklas sastiepuma spēka aprēķins ievērojot elektrisko mijiedarbību un lodītes lādiņa noteikšana, ja zināms atgrūšanās leņķis.