Normālos apstākļos ķermeņi ir elektriski neitrāli, jo tajos ir vienāds pozitīvi lādēto un negatīvi lādēto elementārdaļiņu skaits.
 
Neitrals_2.jpg
 
Dažādu vielu ķermeņiem nonākot saskarē, elektroniem rodas iespēja pārceļot no viena ķermeņa uz otru. Šādā situācijā uz abiem ķermeņiem radies nenokompensēts elektriskais lādiņš - uz viena pozitīvs, uz otra negatīvs.
Abu lādiņu summa ir \(0\), lādiņa nezūdamības likums.
 
3-01_1.png
 
Par šādiem ķermeņiem saka, ka tie ieguvuši elektrisko lādiņu vai ir elektrizējušies.
 
Elektrizācija iespējama, saskaroties (berzēšana palielina saskares laukumu) vai tuvinot ķermenim citu uzlādētu ķermeni - elektrostatiskā indukcija.
  
uzlāde_3.png
Elektrostatiskā indukcija - lādiņu atvirzīšanās neuzlādētā ķermenī, izmantojot citu uzlādētu ķermeni, bet nepieskaroties ar uzlādēto ķermeni.
indukcija_1.png
 
Ja vadītājam, kurš atrodas uz izolējoša statīva, tuvinām negatīvi uzlādētu nūjiņu, tad brīvie elektroni vadītājā pārvietosies uz vadītāja pretējo pusi. Pārējā vadītāja daļā radīsies pozitīvo lādiņu pārsvars, un tā daļa it kā iegūst pozitīvu lādiņu.
 
indukcija_2.png
 
Ja tagad vadītāja negatīvajam galam pievieno sazemējumu ar zemi (vai vienkārši cilvēks pieskaras ar pirkstu), tad, lai neitralizētu vadītāja daļas negatīvo lādiņu, elektroni no vadītāja pāries uz zemi (cilvēku). Tagad kopējais pozitīvo lādiņu skaits uz vadītāja būs lielāks par negatīvo lādiņu skaitu.
 
Ja tagad pirmo no vadītāja atvienosim zemējumu un tikai tad aizvāksim negatīvo nūjiņu, elektronu iztrūkums uz vadītāja saglabāsies un mēs vadītāju būsim uzlādējuši pozitīvi.
 
indukcija_3.png
 
Ikdienā vērojamās elektrizācijas parādības:
  • sausu matu ķemmēšana ar plastmasas ķemmi;
  • sintētiskā apģērba sprakšķēšana un dzirksteļošana (tumsā);
  • sintētiskie audumi pielīp cilvēka ķermenim;
  • sprakšķi kaķa glaudīšanas laikā;
  • visi elektrizējušies ķermeņi spēj pievilkt sīkus, vieglus priekšmetus (papīra gabaliņus).
 
Fizikas kabineta populārākie elektrizācijas piemēri:
  • stikla nūjiņu var uzlādēt pozitīvi, to berzējot ar zīda drānu (zīda drāna uzlādēsies negatīvi);
  • ebonīta nūjiņu var uzlādēt negatīvi, to berzējot ar vilnas drānu (vilnas drāna uzlādēsies pozitīvi).