Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8p.
1. Molekulāri kinētiskās teorijas pamatpieņēmumi 1p.
2. Difūzija 2p.
3. Atoms vai molekula 2p.
4. Relatīvā atommasa, molmasa 2p.
5. Brauna kustība 1p.