Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Izobārisks process Izobāriska procesa raksturojums
2. Izotermisks process Izotermiska procesa raksturojums
3. Izohorisks process Izohoriska procesa raksturojums

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izoparametrisko procesu attēlojums 1. izziņas līmenis zema 1p. Izoparametrisko procesu grafiskie attēlojumi
2. Izoparametrisku grafiku analīze 1. izziņas līmenis zema 2p. Izmantojot trīs izoparametrisko procesu grafikus, jānosaka procesu veids un gāzu termodinamisko parametru izmaiņas tajos.
3. Izoparametrisku grafiku analīze 1. izziņas līmenis zema 2p. Izmantojot trīs izoparametrisko procesu grafikus, jānosaka procesu veids un gāzu termodinamisko parametru izmaiņas tajos.
4. Gāzes blīvuma maiņa izotermiskā procesā 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Dažādos izoparametriskajos procesos jānoskaidro gāzes blīvuma un vidējā kvadrātiskā ātruma izmaiņas.
5. Izoparametrisku grafiku analīze 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Izmantojot trīs izoparametrisko procesu grafikus, jānosaka procesu veids un gāzu termodinamisko parametru izmaiņas tajos.
6. Vidējais kvadrātiskais ātrums 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Kvalitatīvi un izmantojot dotos grafikus, jāizdara secinājumi par vidējā kvadrātiskā ātruma un gāzes blīvuma izmaiņām izoparametriskajos procesos.
7. Izoparametrisko procesu un grafiku analīze 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Dotajam grafikam attiecīgajā koordinātu sistēmā jāatrod atbilstošais grafiks pārējās divās koordinātu sistēmās
8. Izoparametrisko procesu un grafiku analīze 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Dotajam grafikam attiecīgajā koordinātu sistēmā jāatrod atbilstošais grafiks pārējās divās koordinātu sistēmās
9. Izotermisks process 1. izziņas līmenis zema 2p. Izotermisks process. Boila-Mariota likums
10. Gāzes spiediens pēc tilpuma maiņas 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāatrod gāzes spiediens pēc divu trauku savienošanas izotermiskā procesā
11. Izotermiska procesa aprēķins 1. izziņas līmenis zema 1p. Izotermiskā procesā jāveic beigu spiediena aprēķins un spiediena mērvienību pārveidojums.
12. Izobārisks process 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izobārisks process. Gē-Lisaka likums
13. Izobāriska atdzesēšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāaprēķina, par cik grādiem jāatdzesē gāze, lai izobāriski tilpums samazinātos līdz dotajam lielumam.
14. Izohorisks process 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Izohorisks process. Šarla likums
15. Daltona likums 3. izziņas līmenis augsta 3p. Izmantojot Daltona likumu, jāatrod gāzes spiediens pēc trauku atvēršanas.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gāzu izohoriskie procesi 00:00:00 vidēja 7p. Vienkārši uzdevumi par izoparametrisku procesu grafiku analīzi un vienkārši aprēķinu uzdevumi par šiem procesiem.
2. Izoparametriskie procesi 00:00:00 vidēja 10p. Vienkārši uzdevumi par izoparametrisku procesu grafiku analīzi un vidējas grūtības aprēķinu uzdevumi par šiem procesiem.
3. Izoparametriskie procesi 00:00:00 vidēja 13p. Vienkārši uzdevumi par izoparametrisku procesu grafiku analīzi un sarežģītāki aprēķinu uzdevumi par šiem procesiem.