10. jūnijs - MATEMĀTIKA I
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Izobārisks process Izobāriska procesa raksturojums
2. Izotermisks process Izotermiska procesa raksturojums
3. Izohorisks process Izohoriska procesa raksturojums

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izoparametrisko procesu attēlojums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izoparametrisko procesu grafiskie attēlojumi
2. Izoparametrisku grafiku analīze 1. izziņas līmenis zema 2 p. Izmantojot trīs izoparametrisko procesu grafikus, jānosaka procesu veids un gāzu termodinamisko parametru izmaiņas tajos.
3. Izoparametrisku grafiku analīze 1. izziņas līmenis zema 2 p. Izmantojot trīs izoparametrisko procesu grafikus, jānosaka procesu veids un gāzu termodinamisko parametru izmaiņas tajos.
4. Gāzes blīvuma maiņa izotermiskā procesā 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Dažādos izoparametriskajos procesos jānoskaidro gāzes blīvuma un vidējā kvadrātiskā ātruma izmaiņas.
5. Izoparametrisku grafiku analīze 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izmantojot trīs izoparametrisko procesu grafikus, jānosaka procesu veids un gāzu termodinamisko parametru izmaiņas tajos.
6. Vidējais kvadrātiskais ātrums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Kvalitatīvi un izmantojot dotos grafikus, jāizdara secinājumi par vidējā kvadrātiskā ātruma un gāzes blīvuma izmaiņām izoparametriskajos procesos.
7. Izoparametrisko procesu un grafiku analīze 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dotajam grafikam attiecīgajā koordinātu sistēmā jāatrod atbilstošais grafiks pārējās divās koordinātu sistēmās
8. Izoparametrisko procesu un grafiku analīze 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dotajam grafikam attiecīgajā koordinātu sistēmā jāatrod atbilstošais grafiks pārējās divās koordinātu sistēmās
9. Izotermisks process 1. izziņas līmenis zema 2 p. Izotermisks process. Boila-Mariota likums
10. Gāzes spiediens pēc tilpuma maiņas 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāatrod gāzes spiediens pēc divu trauku savienošanas izotermiskā procesā
11. Izotermiska procesa aprēķins 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izotermiskā procesā jāveic beigu spiediena aprēķins un spiediena mērvienību pārveidojums.
12. Izobārisks process 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izobārisks process. Gē-Lisaka likums
13. Izobāriska atdzesēšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina, par cik grādiem jāatdzesē gāze, lai izobāriski tilpums samazinātos līdz dotajam lielumam.
14. Izohorisks process 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izohorisks process. Šarla likums
15. Daltona likums 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Izmantojot Daltona likumu, jāatrod gāzes spiediens pēc trauku atvēršanas.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gāzu izohoriskie procesi 00:00:00 vidēja 7 p. Vienkārši uzdevumi par izoparametrisku procesu grafiku analīzi un vienkārši aprēķinu uzdevumi par šiem procesiem.
2. Izoparametriskie procesi 00:00:00 vidēja 10 p. Vienkārši uzdevumi par izoparametrisku procesu grafiku analīzi un vidējas grūtības aprēķinu uzdevumi par šiem procesiem.
3. Izoparametriskie procesi 00:00:00 vidēja 13 p. Vienkārši uzdevumi par izoparametrisku procesu grafiku analīzi un sarežģītāki aprēķinu uzdevumi par šiem procesiem.