Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Elektriskās strāvas stiprums Elektriskās strāvas stiprums
2. Strāvas avotu elektrodzinējspēks EDS
3. Elektriskā pretestība. Oma likums Elektriskā pretestība. Oma likums
4. Patērētāju slēgumi Elektroenerģijas patērētāju slēgumi
5. Darbs, Jauda, Džoula - Lenca likums Strāvas darbs un jauda. Džoula - Lenca likums

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Virknes slēgums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķini kopējo pretestību, spriegumu un sprieguma kritumu, ja ir dotas pretestības un strāvas stiprums. Virknes slēgums.
2. Virknes slēgums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķini kopējo pretestību, spriegumu un strāvas stiprumu, ja ir dotas pretestības un sprieguma kritums. Virknes slēgums.
3. Virknes slēgums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķini kopējo pretestību, spriegumu un strāvas stiprumu, ja ir dotas pretestības un sprieguma kritums. Virknes slēgums.
4. Paralēlais slēgums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķini kopējo pretestību, spriegumu un strāvas stiprumu otrā rezistorā, ja ir dotas pretestības un strāvas stiprums pirmajā rezistorā. Paralēlais slēgums.
5. Paralēlais slēgums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķini kopējo pretestību, spriegumu un strāvas stiprumu otrā rezistorā, ja ir dotas pretestības un strāvas stiprums pirmā rezistorā. Paralēlais slēgums.
6. Jauktā slēguma pretestība 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķināt jauktā slēguma daļas un kopējo pretestību, ja ir dota elektriskā slēguma shēma un 5 vienādi rezistori.
7. Jauktā slēguma pretestība 2. izziņas līmenis augsta 3p. Aprēķināt jauktā slēguma daļas un kopējo pretestību, ja ir dota elektriskā slēguma shēma un katra rezistora pretestības vērtība.
8. Jauktais slēgums 1 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Aprēķināt kopējo slēguma pretestību, sprieguma kritumu un strāvas stiprumu katrā vadītājā, ja ir dotas 3 vienādas pretestības jauktā slēgumā un spriegums uz spailēm.
9. Jauktais slēgums 2 2. izziņas līmenis vidēja 7p. Aprēķināt viena vadītāja pretestību, kopējo slēguma pretestību, sprieguma kritumu un strāvas stiprumu vadītājos, ja ir dotas 2 vienādas pretestības jauktā slēgumā, spriegums uz spailēm un strāvas stiprums vienā vadītājā.
10. Jauktais slēgums 3 2. izziņas līmenis augsta 7p. Aprēķināt viena vadītāja pretestību, kopējo slēguma pretestību, sprieguma kritumu un strāvas stiprumu vadītājos, ja ir dotas divas pretestības jauktā slēgumā, spriegums uz spailēm un strāvas stiprums vienā vadītājā.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Oma likums Citi vidēja 1p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
2. Ampērmetra un voltmetra slēgums ķēdē Citi vidēja 1p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
3. Mērinstrumenti Citi vidēja 2p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
4. Dažādi slēgumi Citi vidēja 3p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.