Sadzīvē samērā bieži vienam elektroenerģijas avotam pieslēdz vairākus patērētājus. Elektroenerģijas patērētāju slēgumus var savienot:
  • virknē,
  • paralēli
  • jauktajā slēgumā.
Virknes slēgumā patērētāji ir savienoti cits aiz cita.
Svarīgi!
Virknes slēgumā caur visiem patērētājiem plūst vienāda strāva un uz katru patērētāju, atkarībā no katra patērētāja pretestības, rodas sprieguma kritums.
 Virknes slēgumam piemīt šādas sakarības:
 
I=I1=I2=...=In;
U=U1+U2+...+Un;
R=R1+R2+...+Rn.

Shēma_1.svg
Patērētāju virknes slēgums
 
Paralēlslēgumā visu elektroenerģijas patērētāju izvadi ir pieslēgti pie elektroenerģijas avota pola un veido sazarotu elektrisko ķēdi.
Svarīgi!
Paralēlslēgumā uz visiem patērētājiem ir vienāds sprieguma kritums.
Paralēlslēgumam piemīt šādas sakarības:
 
U = U1 = U2 = ...=Un;
I = I1+ I2+...+In;
1R=1R1+1R2+...+1Rn.
 
Shēma_2.svg
Patērētāju paralēlais slēgums