Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

5,5p.
1. Apgalvojumi par brīvo krišanu 1,5p.
2. Brīvā kritiena laiks 1p.
3. Ķermeņa krišanas laiks un sasniegtais ātrums 1,5p.
4. Krišanas augstums un vidējais ātrums brīvajā kritienā 1,5p.